THL:n ja OYS:n hanke tukee lapsiin kohdistuvien väkivaltatapausten selvittämistä ja uhrien hoitoa

Pohjois-Suomessa  on aloitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima hanke yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kanssa. Barnahus -hanke pyrkii tehostamaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa.

Barnahus-hankkeessa työskentelee OYS:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikön työntekijöitä.

”Meidän kaikkien toimijoiden on syvennettävä yhteistyötä, jotta lapsen etu toteutuisi rikosepäilyn prosesseissa parhaalla mahdollisella tavalla. OYSin Barnahus-hankkeen tehtävänä on toimia aloitteentekijänä ja työrukkasena kuntien oman terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä viranomaisten aktiivisuuden tukemiseksi”, aluekoordinaattori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tiina Tenhunen OYSista toteaa.

Lasten ja nuorten pahoinpitelyepäilyjä on rikostilastojen mukaan noin nelinkertainen määrä verrattuna lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöepäilyihin: Pelkästään Oulun ja Lapin poliisilaitosten alueella kirjattiin vuonna 2019 lähes 800 lapsen pahoinpitelyepäilyä ja reilu 160 hyväksikäyttöepäilyä. Koko Suomessa vastaavat luvut olivat yli 7 800 pahoinpitely- ja lähes 1 730 hyväksikäyttöepäilyä. Kaikissa tapauksissa ei syytekynnys ylity, ja osassa tutkinta on päättynyt varhaisemmassa vaiheessa.

Suomen tuhansista vuosittaisista rikostutkintamääristä huolimatta suurin osa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ei tule viranomaisten tietoon

Kouluterveyskyselyssä (2019) aikuisten lapseen kohdistamasta fyysisestä väkivallasta raportoivat eniten peruskoulun neljännen ja viidennen luokan pojat: 15 prosenttia vastanneista. Tytöistä 11 prosenttia kertoo kohdanneensa väkivaltaa aikuisen taholta. Henkistä väkivaltaa ilmoitti kokeneensa reilu kolmannes yläasteen, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen tytöistä. Yläasteen tytöistä 10 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaalista väkivaltaa. Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua oli kohdistunut jopa 32 prosenttiin tytöistä.

Oikeuspsykiatriset ja traumaterapia-palvelut eivät ole alueellisesti kattavia, kertoo Tenhunen: ”Lapset ovat kunnissa eriarvoisessa asemassa. Pohjois-Suomessa oikeuspsykiatrian yksikkö on vain yliopistollisessa sairaalassa, joten välimatka ovat pitkiä. Väkivallan lapsiuhreille ei ole kaikkialla tarjolla traumapsykoterapiapalveluita, myös alkuvaiheen kriisipalveluissa on eroja.”

Alueellisia eroja voidaan kaventaa rikosuhrien etähaastattelujen avulla: Yhdessä poliisin kanssa on tarkoitus selvittää lapsen etähaastattelun mahdollisuuksia. ”Se vähentäisi eriarvoisuutta pitkien etäisyyksien maakunnissa. Koetamme myös etsiä keinoja lapsen haastattelutilanteiden helpottamiseksi esimerkiksi eläinavusteisin keinoin.

Lapsen haastattelu rikosuhrina edellyttää erityiskoulutusta, johon osallistuneita poliiseja on pienillä Pohjois-Suomen poliisiasemilla vain yksittäisiä. Tämänkaltaisissa rikoksissa tutkija-työpari on kuitenkin toimivin järjestely. Rikosuhrin tuen tarpeen terveydellinen arvio saattaa myös jäädä tekemättä.

Verkosto kuntatoimijoiden avuksi

OYSin Barnahus-hankkeessa kootaan parhaillaan lapsiväkivaltatyön verkostoa Ouluun. Samanlaisten verkostojen mahdollisuuksia kartoitetaan myös maakunnittain POPsoten, Kainuun ja Lapin soten kehittäjien kanssa. Nuorten seksuaalirikosuhrien tukitoimintaa sekä tuen koordinoimista ja kehittämistä kunnallisten toimijoiden kanssa on hankkeen yhteydessä järjestetty OYS:iin. Lastensuojelutoimi on tunnistanut ongelmia uhrin ja hänen perheensä kanssa toimimisessa esitutkinnan käynnistyessä. Tiina Tenhunen nostaa esimerkiksi sen, että lastensuojelussa on koettu vaikeaksi käsitellä tapahtumia uhrin ja hänen perheensä kanssa. OYS Barnahus-hanke toimii myös Turvallinen Oulu -hankkeen yhteistyökumppanina. THL:n koordinoiman hankkeen lisäksi Barnahus toimii jokaisessa yliopistosairaalassa ja eri alueilla erilaisin toiminnallisin painotuksin.

OYS Barnahus tavoitteet

 • Väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon saatavuuden parantaminen.
 • Lapsiystävällisten kohtaamisten ja tilojen edesauttaminen oikeudellisissa prosesseissa kuultaville lapsille.
 • Lapsiystävällisen rikosprosessin edesauttaminen moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla (poliisi, syyttäjä, oikeuspsykiatrian yksiköt, sosiaalipalvelut, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, neuvola).
 • Lasten yhdenvertaista kohtelua vahvistavien toimintamallien edistäminen.
 • Lapsiin kohdistuneiden rikosprosessien keston lyhentäminen viranomaisyhteistyön keinoin.
 • Maksuttoman, tutkittuun tietoon perustuvan verkkokoulutuksen rakentaminen lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä kohtaaville ammattilaisille.

Kouluväkivalta ja lapsiin heidän vapaa-ajallaan kohdistuneet väkivallanteot, ja myös lasten toisiinsa kohdistama aggressio ovat olleet uutisissa esillä toistuvasti parin vuoden ajana.

PPSHP:n tiedote 24.02. 2021.

1 Comment

 1. juha.
  24.2.2021 20:12

  Olisi palj0ojn TÄKEÄMPÄÄ puuttu itse SYYHYN kuin seurauksiin. Hanke on kyllä tärkeä, jos se on toteutettu täysjärkisten ihmisten toteuttamana ilman TIK TOK -videoita, joissa pyrstöään ketkuttavat sen ikäiset akat, joiden kuuluisi olla aikuisia ihmisiä eikä 12-vuotiaita eliitin lolitoita!

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top