Torstain kyselytunnilla eduskunnassa ministerit vastaamassa (Videotallenne)

Eduskunnan kyselytunnit ovat hyvä kurkistusikkuna siihen, mitä äänestämme edustajat tekevät, ja tekeväthän he. -Ainakin näin vaalien alla. Kuumat päivän puheenaiheet tapaavat myös tulla esille keskustelussa. Videolähetys alkaa klo. 16.00, istunnon alkaessa.

Hallituksesta ovat vastaamassa kansanedustajille seuraavat ministerit: Pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ulkoministeri Timo Soini, työministeri Jari Lindström, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, sisäministeri Kai Mykkänen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, elinkeinoministeri Mika Lintilä, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, oikeusministeri Antti Häkkänen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Videointi: Eduskunta ja DC Events Oy. Lähetys alkaa 16.00.

Päiväjärjestyksessä:

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 320/2018 vp. Valiokunnan mietintö PeVM 12/2018 vp. Ensimmäinen käsittely
  (mietintöön sisältyy §-vastalause)
  Puheenvuoropyynnöt (2).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 211/2018 vp. Lakialoite LA 8/2015 vp. Valiokunnan mietintö LaVM 17/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys HE 305/2018 vp. Valiokunnan mietintö TaVM 34/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta. Hallituksen esitys
  HE 268/2018 vp. Valiokunnan mietintö YmVM 21/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 296/2018 vp. Valiokunnan mietintö StVM 31/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys HE 197/2018 vp. Valiokunnan mietintö LiVM 41/2018 vp. Ensimmäinen käsittely, puheenvuoropyynnöt (1).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 265/2018 vp. Valiokunnan mietintö LiVM 42/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta. Lakialoite LA 99/2018 vp. Maria Guzenina sd ym. Lähetekeskustelu, puheenvuoropyynnöt (2).
 • Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta. Lakialoite LA 98/2018 vp. Ilmari Nurminen sd ym.. Lähetekeskustelu, puheenvuoropyynnöt (1).
 • Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta. Lakialoite LA 97/2018 vp. Ritva Elomaa ps ym.. Lähetekeskustelu, puheenvuoropyynnöt (1).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top