Turvekoneiden romutus Kihniössä ja Luoteis-Englannin Lancashiren fräkkäyskaivojen sementointi – Mikä niitä yhdistää?

Parkanon, Karvian ja Kihniön paikallislehti Yläsatakunta uutisoi 28.02:

Riikonen Group aloittaa turvekoneiden romutuksen Kihniössä koeluontoisena toimintana.”

Kihniön tekninen lautakunta hyväksyi yhtiön jättämän ilmoituksen toiminnasta, joka voi alkaa 12. maaliskuuta.

Suomessa – kiitos vihreän energiapolitiikan – valtio maksaa turvekoneista ”tapporahaa”, sitä enemmän, mitä uudempi kone poistetaan käytöstä. Traktoreita romutustuki ei koske.

The Times lehti 7.3. uutisoi:

Cuadrillan on 15.3. mennessä täytettävä sen fräkkäyskaivot sementillä.”

Cuadrilla on englantilainen energiayhtiö, joka oli pilottihankkeellaan porannut kaksi kaivoa, joilla oli tarkoitus särötykseen ja horisontaaliseen poraukseen perustuvalla tekniikalla tuottaa maakaasua alueen runsaista liuskemuodostelmista. Kutsun tekniikkaa fräkkäykseksi (engl. fracking, eli suomeksi särötys). Fräkkäys joutui vastatuuleen ympäristöihmisten vastustuksen ja alueella tapahtuneen hyvin pienen maanjäristyksen vuoksi.

Mikä em. järjettömiä yleisen oikeustajun vastaisia tapahtumaketjuja ja niitä edeltäneitä poliittisia päätöksiä yhdistää? Vastaus on yksinkertainen. Molemmissa tapauksissa vihreällä valheella ja loputtomalla kampanjoinnilla on saatu näyttämään vähäiset ympäristöriskit valtavilta suuren huonosti informoidun yleisön silmissä.

Poliitikkojen on menestyäkseen ollut välttämätöntä osallistua vihreään hyvesignalointiin välittämättä seurauksista, koska lähes poikkeuksetta valtalehdistö on asettunut aina tosiasioista riippumatta vihreän näkökulman puolelle. Aina ollaan menty tunne edellä välittämättä tosiasioista. Ukrainan sota on nyt päättämässä tämän ajanjakson.

Luoteis-Englannin Lancashiressä on lupaviranomainen OGA (Oil and Gas Authority) kieltänyt fräkkäyksen asettamalla 0,5 Richterin asteikon mukaisen ylärajan porauksen aiheuttamalla tärinälle, joka on OGA:n mukaan aiheuttanut lähitaloihin lieviä ei rakenteellisia vaurioita. Raja on neljä kertaa pienempi kuin, mitä viranomainen asettaa fräkkäykselle USA:ssa.

Turpeennosto ei aiheuta luontokatoa, mutta bioenergia aiheuttaa maailmanlaajuista ruokapulaa

Suomessa turpeen hyödyntäminen on poliittisella päätöksellä kielletty, vaikka turvemaista on vain 0,8 % turpeen noston piirissä. En ole biologi, mutta minulle on turha tulla selittämään, että tuolla 0,8 %:lla aiheutettaisiin nyt muodikkaaksi hokemaksi muuttunutta luontokatoa. Sen sijaan – kuten olen lukuisissa kirjoituksissani vuosien varrella todennut – vihreiden 2000-luvun alkupuolella vaatima laaja tukeutuminen bioenergiaan (erityisesti liikenteen biopolttoaineet) on aiheuttanut valtavassa mitassa globaalia luontokatoa ja heikentänyt maapallon ruokahuoltoa.

Vihreän energiapolitiikan aiheuttama luontokato on lukuisissa maailmalla julkaistuissa kirjoissa dokumentoitu ja aiheesta on mm. Michael Moore tuottanut dramaattisen dokumentin nimeltään The Planet of the Humans. Dokumentin loppukohtaus nostattaa jopa raavaalle miehelle tipan linssiin: Biopolttoainepelloksi raivatun sademetsän aukkohakkuun ojasta nostetaan kuollut oranki, jonka hätääntynyt kaveri on kiivennyt ainoaan pystyssä olevaan karahkaan turvaan. Muistettakoon, että Moore on ollut Donald Trumpin ykköskriitikko USA:ssa.

Biopolttoaineiden kielteisten ympäristövaikutusten vuoksi RED-II-direktiiviin on ehdotettu kiristyksiä biomassojen kestävyyskriteereihin, mikä vähentää oleellisesti biopolttoaineiden saatavuutta, ja jo ennestään pientä potentiaalia, ja korottaisi jo alunperin niiden järjettömän korkeaa hintaa. Silti nykyhallitus haluaa vastoin valtionvarainministeriön jyrkkää lausuntoa toimeenpanna EU:n taakanjakoasetusta korottamalla bensiinin biopolttoaineen sekoitevelvoitetta, joka tuntuvasti korottaisi bensiinin hintaa.

Erityisesti USA:ssa venäläisellä rahalla maksettiin 2010 luvulla ympäristöjärjestöjen fräkkäyksen vastaiset kampanjat, koska venäläiset aivan oikein arvioivat fräkkäyksen alentavan öljyn maailmanmarkkinahintaa. Donald Trumpin aikana USA saavutti öljyn suhteen omavaraisuuden kiitos fräkkäyksen ja fräkkääjät kykenivät tekemään tyhjiksi sekä Saudi-Arabian että Venäjän yritykset ajaa heidät ulos markkinoilta OPEC:n ja Saudi-Arabian ylituotannolla.

Presidentti Joe Bidenin hallinto romutti politiikallaan USA:n omavaraisuuden, ja nyt Bidenin hallituksen virkamiehet ovat Ukrainassa syttyneen sodan jälkeen kääntyneet jopa Iranin ja Venezuelan puoleen, jotta nämä USA:lle vihamieliset maat nostaisivat öljyn tuotantoaan.

Tuomme turvetta Venäjältä

Suomessa venäläiset eivät tietenkään ole sotkeutuneet asioihimme, jotta he voisivat vaikuttaa Suomen turvepolitiikkaan. On kuitenkin yleisen oikeustajun vastaista, että tuomme tässä tilanteessa turvetta Venäjältä. Moni kunnallinen lämpölaitos tarvitsee nyt turvetta, jotta ihmiset saisivat lämpöä koteihin ja jostain näihin kunnallisiin laitoksiin pitää nyt polttoainetta saada. Lisääntyykö Venäjän tuonti?

Olen seurannut vihreän utopian/dystopian rakentamista aitopaikalta yli 20 vuoden ajan. Täytyy sanoa, että hieman hymyilyttää se, että vihreät dystoopikot eivät ole ajatelleet vihreän ideologian mukaisten merkittäviä hajuhaittoja aiheuttavien turhien, kalliiden ja sähkösyöppöjen teollisen luokan aerobisten biojätteillä ja lietteellä syötettävien kompostorien tarvitsevan turvetta tukiaineeksi mm. hajuhaittojen rajoittamiseksi.

Vihreän ajattelun motoksi muodostuikin jo varhain:

”Täydellisen tietämättömyyden antama ideologinen varmuus.”

Vihreä epätodellisuus ei ole vielä riittävästi hellittänyt, koska Saksan liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti energiariippuvuuden pienentämiseksi Venäjästä on panostettava tuuli- ja aurinkoenergiaan, vaikka Euroopan ja hänen oman maansa energiakäänne on tullut jo maksamaan satoja miljardeja euroja eurooppalaisille veronmaksajille. Energiakäänteen myötä Eurooppa tuottaa kokonaista neljä prosenttia tarvitsemastaan energiasta tuulella ja auringolla. Tämä epätodellisuuden synnyttämä tilanne tuo Venäjän sotakassaan Euroopasta miljardi euroa per päivä. Kaksi kolmasosaa Saksan maakaasusta tulee Venäjältä.

Mikko Paunio

9 Comments

 1. Puolueeton
  8.3.2022 21:36

  Mikko Paunion tulisi tutustua turvetuotannon aiheuttamaan vesistöjen pilaantumiseen. Siihen mitä todella on tapahtunut eikä siihen mitä virallisesti kepun ja vapon taholta väitetään. Kerrankin vihreät sattuvat olemaan ympäristön suojelun asialla tosin virheellisin perustein.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   8.3.2022 21:45

   Turvetuotantoon menevien soiden laskuojien humuskuorma voidaan pysäyttää saostuslammikoilla, -ennenkuin vesi pääsee järveen. Jos tätä tunnettua menetelmää ei käytetä, se on piittaamattomuutta.

   Vastaa
   1. Puolueeton
    8.3.2022 22:37

    Voidaan saostaa osa
    Humus on kuitenkin kolloidisesti liuennutta veteen, joten sitä ei voi suodattaa kuin mikrosuotimilla. Humus saostuu hiljalleen merivedessä, mutta nopea saostus vaatii suuren suolapitoisuuden. Neliökilometrin suolle sataa vuodessa 600000 kuutiometriä vettä. Jos tämä suolataan meriveden pitoiseksi 4% humus saostuu muutamassa vuodessa. Suolaa tarvitaan 24000 tonnia. Tuotanto loppuisi tähän.
    Mutta virallisesti vesistöjen pilaaminen sallitaan toistaiseksi. Sehän on moninkertaisesti suurempi vahinko kuin turpeen poltosta saatava hyöty. Kepun ja kokoomuksen politiikka sitä kuitenkin kannattaa ja on syyllinen Itämeren rehevöitymiseen 1950 alkaneen soiden ojituksen jälkeen.. Ravinnepäästöt eivät voi olla syy, koska meressä on siihen liikaa vettä. En viitsi tähän kirjoittaa laskelmia, mutta ne voi lukea kirjasta Mikä pilasi Suomen vesistöt?
    Lisätään vielä: Saostusaltailta tuleva vesi on ruskeaa, siis sisältää humusta. Luonnon vanhoilta soilta tuleva vesi on kirkasta, koska humus sitoutuu niissä märkään turpeeseen.

    Vastaa
    1. P.A.
     9.3.2022 09:17

     Edellä on esitetyissä väitteissä turpeen vaikutuksia humuksen valumiseen vesistöihin on yksi paha ongelma!

     Mittausdata osoittaa että valumien kasvua on mitattavasti tapahtunut, mutta myös myös siellä missä ei ole turvetuotantoa yläpuolisessa vesistösää. Eli vertailu vesistöissä missä yläpuolella ei ole tapahtunut muuta uutta kuin on turpeesta eroon pääsemiseksi alettu kerätä risut ja kannot polttoon. (Mikä on energian käytöllisesti naurettavaa puuhaa, koskaa vaatii helpostijopa kymmenkertaisesti enemmän fossiilisia polttoaineita tuotettuun turve kWh:n nähden)

     ”Vihreä ns. totuus” päästöjen kasvusta selittyy paremmin turpeen korvaamisella kuin sen käytön lisääntymisellä. Kasvun synty mekanismi on myös helpommin ymmärrettävä, koska hakkuuraispioille ei ole juurikaan tarkkoja valumamääräyksiä kuten turvealoille eikä minkäänlaista valvontaa!

     Tyhmyys joka tiivistyy kun uskoo vain yhteen lähteeseen kirjattua totuutta vieroittaa tehokkaasti itsenäisten havaintojen tekemistä.

     Edellä esittämäni väittämät on helppo myös ajallisesti sijoittaa kantojen polton aloitukseen kasvaneisiin ja niistä seuranneisiin vesistön samenemishavaintoihin.

     Toki valumien määrät vaihtelevat sademääärien ja jopa lämpötilan aiheuttaman virtausnopeuden mukaan vuosittain, mutta ajallisessa trendissä muutokset vesistöjen yläpuolella ja alapuoliset tapahtumat ovat kyllä voimakkaasti korreloivia turvetuotennon vähenemisen aiheuttaman kannon ja risupolton kanssa! Ei turve tuotannon kasvun!

     Vastaa
    2. Mauri Hyhkö
     9.3.2022 11:51

     Miksi Saimaa, Laatokka ja Pohjanlahti eivät ole rehevöityneitä vaan ainoastaan Saaristomeri?

     Vastaa
     1. P.A.
      9.3.2022 13:44

      Pohjanlahden rehevöitymiseen googlen eka linkki minulle kertoo seuraavaa.

      ”Pohjanlahti onkin säästynyt korkeilta fosforipitoisuuksilta, koska sinne virtaa vain vähän vettä Itämeren pääaltaan syvistä vesikerroksista. Sieltä peräisin oleva vesi sisältää nimittäin paljon fosforia.”

      Jos katsomme sitä seuraavaa googlen ”havaintoa” YLE:n sivuilta
      ”Pohjanlahti on Itämeren osa, johon ilmastonmuutos osuu ensin. … Yksi ilmastonmuutoksen kiihdyttämä ilmiö on rehevöityminen, joka näkyy …”

      Sitä seuraava antaa ensimmäiseen tarkennusta ja selittää kahden edellisen ristiriitaa
      ”Pohjanlahden vesien tila on hyvä avomerellä. Sen sijaan rannikon rehevöityminen huolettaa tutkijaa. Erikoistutkija Juha Flinkman sanoo, …”

      Eli jos nyt ihan tarkkoja ollaan onko sitä reheväitymistä enemmän vaiko vähemmän Pohjanlahdella on mielenkiintoista, kun tiedetään ettei venäjän puolella revitä kantoja ja risuja metsistä ja silti Pietarista tulee mereen varmasti jotain päästöjä.

      Saimaa ja Laatokka vesialtaina ovat taas melkoisen suuria ja syviä muun eteläisen ja pohjanmaan järvisuomen ”lampiin” nähden joten humuksen kertyminen kahdessa ensimmäisessä näkyy melkoisella viiveellä jälkimmäisiin nähden.

      Verrattaessa vaikutuksia isoissa syvissä altaissa tietystysti veden määrä ratkaiseen ilmiön voimakkuuden eikö?

      Edellä puuttuu tietysti maatalouden lannoite vuoto, jonka vaihteluvuosi tasolla on varmasti enemmän sateista ja tai apulannan hinnasta kiinni kuin isommista viljeteknisistä mullistuksista! Vilja- ja maitosuomen selvä jako selittänee merkittävästi lannoitevuotojen eroa!

      Se voiko suoraa syy-seuraussuhdetta päätellä tuntematta muutoksia yläjuoksulla aikajanalla alajuoksulla tapahtuviin muutoksiin on arvailua jos ei huomioi kaikkia muuttuneita tekijöitä!

 2. raivostuttavaa
  9.3.2022 16:18

  Milloin suomalaisille lojaalit johtajamme käärivät hiat ja rupeavat töihin? En simmäisenä polttoaineveron lasku. Nämä nykyiset hinnat ovat aivan sairaat. Koska Marin rupeaa töihin suomalaisten eteen?

  Vastaa
 3. Obelix
  9.3.2022 18:13

  ”Turvekoneiden romutus Kihniössä ja Luoteis-Englannin Lancashiren fräkkäyskaivojen sementointi – Mikä niitä yhdistää?”

  Mikäkö niitä yhdistää? Epäilisin jotain kieroa, ja perusteluni on seuraava: Koska _VIHREÄ SIIRTYMÄ_ on vielä vaiheessa, niin veikkaisin yhdistävän tekijän olevan _joillakin yhteistoimintatahoilla_ Venäjän sotaponnistelujen tukemisen – vanhasta muistista – korkeiden polttoaine -ja energiahintojen muodossa. Ja tietenkin itse niistä taloudellisesti & poliittisesti hyötyen.

  Vastaa
 4. einari
  11.3.2022 20:53

  Mikko Pauniolle Suuri Kiitos, kun johdatit minut M.Mooren documentin katseluun,loppukohtaus on juuri sellainen, jota en olisi toivonut näkeväni!
  Pauniolle kiitoksia, myös yleensä erittäin hyvistä artikkeleista.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top