Uhkaako suvaitsevaisuus älyllisyyttä akateemisessa maailmassa, puheenvuoro USA:sta

Professorit näkevät ”arvokkuuden kulttuurin” ja ”uhriuden kulttuurin” vastakkaisina. Kaksi amerikkalaista sosiologia julkaisivat vuosi sitten kirjan ”uhriuden kulttuurista”, jonka he kokevat negatiivisena ilmiönä. Kirjoittajat tarkastelevat yliopistomaailman arvopohjan vähittäistä murentumista, ja ajattelunvapauden, kuten myös älyllisen rohkeuden, korvautumista konformismilla ja poliittisen suojavärin hakemisella hyväksyttyjä mielipiteitä hokemalla.

Professorit Jason Manning ja Bradley Campbell kritisoivat yleensä vaille arvostelua jäänyttä trendiä, jossa jokin taho maalaa itselleen ”uhrin” aseman, ja koko muu debattiin osallistuva joukko automaattisesti tukee ja kannustaa kritiikittä uhri-kortin käyttäjää. Professorien mielestä uhriutumis-trendi on jopa tuomassa poliittisen väkivallan USA:n kampuksille.

Uhriutumis-asenne sisältää vaatimuksen julkisen vallan toimenpiteistä ”hyökkäävää puhetta” tai muuta uhriutumis-atrappia kohtaan, ja myös julkilausumattoman käsityksen, jonka mukaan jopa väkivaltainen (vasta)toimenpide on oikeutettu uhriutujan puolelta häntä ärsyttänyttä tahoa vastaan.

14.02.2018 ilmestynyt kirja, The Rise of Victimhood Culture, esittelee perinteisen ”arvokkuuden kulttuurin” ja nousussa olevan ”uhriutumisen kulttuurin” toisilleen vastakkaisina.  Toinen kirjoittajista, Jason Manning, West Wirginian yliopiston sosiologian professori, kuvailee arvokkuuden kulttuuria lakeihin, hyviin tapoihin, ja vapaan puheen ja debatin kunnioittamiseen perustuvana.

Campus Reformin haastattelijalle Manning kertoo: ”Mitä sillä on merkitystä, mitä joku puhuu sinusta? Sinulla on itsekunnioituksesi, ja loukkaavasti puhunut on se joka on käyttäytynyt huonosti. Niin kauan kuin se on pelkkiä sanoja, voit pitää pääsi pystyssä ja jatkaa päivääsi”.

Manning torjuu suomalaisessakin keskustelussa  esiintuodun vaatimuksen  ”äärimmäisestä herkkyydestä” loukkaavalle t. viha-puheelle. Manning näkee tämän konflikteihin johtavana tapana:

”Uhriutumisen kulttuuri käsittää hyökkäävän puheen väkivallan ja alistamisen muotona, ja vaatii reagoimaan siihen hallinnollisilla ja virallisilla toimenpiteillä”, täsmentää Manning. ”Tämä on vastakkaista sananvapaudelle ja tukee sensuuria.”

Manning kiinnittää huomion myös uhrius-kulttuurin yhteyteen väkivallan käytön hyväksymiseen muita kulttuureja kohtaan. Hän muistuttaa tapauksista, joissa collegen virkailijoiden oltua reagoimatta opiskelijoiden hyökkäävänä pitämään mielipiteen ilmaisuun, jotkut oppilaat ovat kokeneet olevansa oikeutettuja ”käyttämään itsepuolustuksellista väkivaltaa” (“justified in committing violence in ‘self-defense.”).

Kirjan toinen kirjoittaja on Bradley Campbell, professorina California State Universityssä, Los Angelesissa. Tekijät kertovat saaneensa idean kirjoittamiseen v.2013 sattuneesta tapauksesta, jossa kylpytakkiiin pukeutunutta tyttöä oli luultu Ku Klux Klanin jäseneksi eräällä kampuksella, Oberlinissä Ohiossa (tarkemmin linkissä), dramaattisin seurauksin. Kuin koko campus olisi menettänyt järkensä: Joukkokokoukset ja protestit keskeyttivät arkisen opiskelun, kyltit heiluivat ja huuto raikui. Väärinkäsitetty kylpytakki nousi hetkessä eeppisiin mittasuhteisiin, miltei ilmastonmuutoksen veroiseksi spektaakkeliksi.

Yksittäisten tapausten lisäksi professorit ovat havainneet paljon pahaenteisemmän ilmiön: Opiskelijoiden ja tiedeyhteisössä työskentelevien sanan- ja ajattelunvapauden kaventumisen. Kirjoittajat nimittävät jokapäivästä, arkisissa tilanteissa tapahtuvaa, sattumanvaraista toimintaa #mikroaggressioksi. On jo huomattu, että konservatiivisia mielipiteitä omaavat opiskelijat USA:n oppilaitoksissa ovat tulleet varovaisiksi puheissaan.

Kirjoittajat eivät Campus Reformille antamassaan lausunnossa täsmennä, mitkä ryhmät turvautuvat uhriutumiseen ja ovat luoneet pelon ilmapiiriä yliopistoihin ja oppilaitoksiin, joten lukijan on se itse pääteltävä. -Emmeköhän tuosta urakasta selviä? 

Asiasta kertoi: Campus Reform 03.02.2018.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top