Ulkoministeri Haaviston asia ja talousarvio v.2021 tänään eduskunnassa (SUORA 10:00)

Ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnan arviointi,  ja ensivuoden talousarvio, ovat tiistain täysistunnon aiheet, joten kiinnostavaa riittää. Huomatkaa, että istunto alkaa jo kymmeneltä.

Suora videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 10:00. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samasta videoikkunasta. Asialista on luettavissa videoikkunan alapuolella.

Videointi: Eduskunta.

Asialistalla tänään tiistaina:

 • Asiakohta 2: Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta; Muu asia M 4/2019 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 26/2020 vp; Ainoa käsittely (mietintöön sisältyy vastalause) (vain äänestykset).
 • 3: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta HE 199/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 16/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys).
 • 4: Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 173/2020 vp; Toimenpidealoite TPA 1, 141/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 15/2020 vp; Toinen käsittely, ainoa käsittely (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, jossa §- muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) (vain äänestykset).
 • 5: Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta; Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä HE 87/2020 vp, HE 114/2020 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 16/2020 vp; Toinen käsittely
  (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys).
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta HE 136/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 33/2020 vp; Toinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestys).
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä HE 146/2020 vp, HE 227/2020 vp; Talousarvioaloite TAA 1-370/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 36/2020 vp; Ainoa käsittely (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta).
 • 7.1: Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
  (pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 16.00).
 • 7.2: Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala (pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 18.00).
 • 7.3: Pääluokka 21 Eduskunta.
 • 7.4: Pääluokka 22 Tasavallan presidentti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top