Uusi asiakasmaksulaki, maahanmuutto, vanhusten pitkäaikaishoito ja HIV hoitojen kustannukset HUS:lle

Sanna Marinin hallituksen uudistama asiakasmaksulaki varmistaa varattomien ihmisten pitkäaikaishoitojen maksuttomuuden, mutta nostaa erityisesti keski- ja suurituloisten ihmisten pitkäaikaishoitojen asiakasmaksuja.

Humanitaarinen maahanmuutto on jo nyt tuonut maahan ison joukon varattomia ihmisiä, joiden pitkäaikaishoidot ja kaikki elämisen kustannukset katetaan sosiaalisin tulonsiirroin. Asiakasmaksulaki laajensi myös HIV-hoitojen maksuttomuutta sisällyttämällä myös ns. PrEP-ehkäisyhoidot maksuttomuuden piiriin. HUS:n alueella on nyt ehkäpä 1000 ulkomaalaista, joiden hyvin kalliit HIV-hoidot maksetaan kuntien verovaroista. Helsinki kustantaa myös täällä laittomasti maassa olevien HIV-hoidot.

Sosiaalipoliittinen keskustelu Ruotsin tapaan koskaan veroja maksamattoman väestön osan oikeudesta ilmaisiin SOTE-palveluihin tulee varmuudella kärjistymään, koska keski- ja suurituloisten asiakasmaksujen korotuksiin on kovat paineet tulevaisuudessa.

Suomessa asiakasmaksujen osuus terveyspalveluiden kustannuksista tulee nousemaan, vaikka jo nyt ne ovat kansainvälisesti vertaillen korkeat.

Perussuomalaiset 21.9. pidetyssä Helsingin SOTE-lautakunnan kokouksessa tukivat ainoana ryhmänä RKP:n Eva Biaudet’n esitystä, jossa pitkäaikaisen kotihoidon keski- ja suurituloisten maksukattoja ei olisi nostettu esitetyllä tavalla jopa nelinkertaisiksi.

Helsingin SOTE-lautakunnassa on esillä ollut uuden heinäkuun alussa voimaan tulleen asiakasmaksulain toimeenpanoon liittyvät päätökset omavastuista. Suomessa hoitokustannuksista 7-8 % katetaan asiakasmaksuista. Se on ymmärtääkseni kansainvälisessä vertailussa korkeahko luku.

Uudistetun asiakasmaksulain keskeinen uusi linjaus velvoittaa kuntia aktiivisesti viestimään pitkäaikaiseen hoitoon joutuville täysin varattomille vanhuksille ja muille pitkäaikaissairaille, että heidän ei tarvitse maksaa hoidoista. Niillä, joilla on varaa, asiakasmaksut taas nousevat reippaasti.

Nämä ovat usein ihmisiä, jotka ovat ikänsä maksaneet veroja, kun taas suureneva ikääntyvä joukko maahanmuuttajia ei ole usein veroja yhteiskunnalle maksanut elämänsä aikana. Tästä on kehkeytynyt Ruotsissa suuri keskustelu. Me perusuomalaiset tuimme RKP:n ehdotusta, jossa enemmän ansaitsevien maksukattoon ei tehtäisi esitettyjä erittäin tuntuvia korotuksia pitkäaikaisessa kotihoidossa. Keski- ja suurituloisten henkilöiden pitkäaikaisen kotihoidon asiakasmaksut nousivat Helsingin SOTE-lautakunnan jopa nelinkertaiseksi. Kokoomus, Vihreät, SDP ja Vasemmistoliitto (Pentti Arajärvi äänesti tyhjää) tyrmäsivät Eva Biaudet’n vastaesityksen:

”Lautakunta korjaa asiakasmaksujen enimmäismäärät siten, että yli 20h palveluita tarvitsevien enimmäismaksu on kaikille 2453,05 e kuukaudessa. Samalla rajoitetaan tuntitaksojen enimmäiskorotukset vain kustannustasoa vastaaviin korotuksiin edelliseen vuoteen verrattuna.”

Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja sen toteamiseksi, että sosiaalipoliittinen keskustelu tästä näkökulmasta tulee kärjistymään tulevina vuosina, koska varattomat maahanmuuttajat ikääntyvät ja heitä tulee jatkuvasti löysän maahanmuuttopolitiikan vuoksi lisää.

Yli 65-vuotiaille myönnettävä varattomuutta heijastava takuueläke (maks. 837 euroa/kk) oli pienin yksittäinen KELA:n myöntämä sosiaalinen tulonsiirto – 210 miljoonaa euroa – vuonna 2018. Maahanmuuttajien osuus tästä potista oli KELA:n hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan peräti 29 % eli 61 miljoonaa euroa, vaikka maahanmuuttajien osuus yli 65-vuotiaista on häviävän pieni. Yli 65-vuotiaina Suomeen tulleiden osuus em. 61 mijoonasta eurosta on nyt noin 20 miljoonaa euroa. KELA:n maksaman maahanmuuttajien takuueläkkeen euromääräinen maksatus on noin 2,4 kertaistunut 10 vuodessa. Vuonna 2010 tällä etuudella oli toinen nimi eli maahanmuuttajien erityistuki ja sitä maksettiin tuona vuonna >65 vuotiaille maahanmuuttajille 24 miljoonaa euroa.

Em. 29 % osuus on niin suuri, että se indikoi lähes kaikkien maahanmuuttajavanhusten olevan oikeutettuja maksuttomiin hoivapalveluihin, kun taas valtaosa kantaväestöstä joutuu hoivasta maksamaan yhä suurempia summia. Asiakasmaksulain uudistamisen eräs keskeinen pyrkimys oli, että hoivamaksuja ei tule maksaa toimeentulotuesta.

Varattomat ihmiset eivät ole kuitenkaan ainoa ihmisryhmä, joka on maksupalvelulain mukaan oikeutettuja maksuttomiin palveluihin. Valvottavaa yleisvaarallista HI-virusta kantavat ovat oikeutettuja asiakasmaksulain mukaan edelleen täysin maksuttomiin kuntien maksamiin lääkehoitoihin, joilla pidetään virus niin tehokkaasti kurissa, että hoidon piiriin päässeet elävät käytännössä normaalin elämän.

Uudistetun asiakasmaksulain mukaan HIV-potilaat ovat nyt myös oikeutettuja täysin maksuttomaan PrEP-ehkäisyhoitoon. Hallituksen esityksestä (HE) asiakasmaksulain muuttamiseksi selviää, että hoidon ehkäisyteho elävässä elämässä on 84%. HE:n perusteluissa ennakoidaan, että suojaamattoman seksin mahdollistama PrEP-ehkäisyhoito tulee nopeasti yleistymään. Kriitikot pelkäävät ilmaisten julkisen terveydenhuollon edistämien PrEP-hoitojen lisäävän mm. lääkehoidoille resistentin tippurin ilmaantuvuutta. Edelleen elävän elämän 84% ehkäisyteho kertoo, että PrEP-hoidon alhainen hoitomyöntyvyys voi johtaa seksikumppanien tartuntoihin. Uusi PrEP politiikan voidaan katsoa poikkeavan olennaisesti aikaisemmasta HIV strategiasta eli ehdottomasta turvaseksin korostamisesta.

HIV-hoitojen kustannuksista

Yhden HI-viruspotilaan lääkehoitojen hintalappu läpi elämän on puoli miljoonaa euroa. Alla olen aggregoinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän julkisen HIV-rekisterin vuotuiset tiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osalta 10-vuotisjaksoille. Siitä voidaan päätellä, että jo HUS:n alueen kunnille maahanmuuton myötä tuotujen HIV tartuntojen kumulatiiviset veronmaksajille aiheutuvat lääkehoitokustannukset ovat 500 miljoonaa euroa. Uusien HIV-positiivisten maahanmuuttajien määrä on 2010-luvulla noussut noin hieman vajaaseen 60:een HUS:n alueella. Tämä lisää vuosittain HIV-hoitojen HUS:n osakaskuntien kustannuksia puolella miljoonalla eurolla. Yhden HIV-potilaan hoitokustannus kunnille on vajaa 9000 euroa. Jos oletetaan, että lähes kaikki 2010-luvulla HUS:n alueella HIV positiiviset maahanmuuttajat ovat elossa (n. 900), heidän vuosittaiset lääkehoidon kustannukset ovat noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tähän verrattuna PrEP-hoitojen hinta on pieni eli noin 900 euroa vuodessa per HIV potilas, mutta PrEP-hoitojen kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen hintalappu saattaa lopulta olla negatiivinen?

Maahanmuuttajien keskuudessa havaittujen HIV tartuntojen määrä on lähes kymmenenkertaistunut 1980-luvulta lähtien ja heidän osuutensa kaikista tartunnoista alkaa lähennellä jo 70%. THL:n sivulta selviää, että puolet HIV-positiivista maahanmuuttajista on tiennyt HIV positiivisuudesta jo lähtöalueellaan. Helsingissä laittomasti oleskelevat HIV potilaat saavat maksuttoman lääkehoidon punavihreiden ajamien päätösten myötä, mutta en tiedä, onko heitä tilastoitu THL:n viralliseen rekisteriin?

Terveysturismista ja maksuttomuudesta on voitava keskustella

HIV on vain yksi tauti monien keskuudessa, jonka hoidon taso ja maksuttomuus Pohjoismaissa on houkutin maahanmuuttoon. Tämä on kiistämätön, mutta vaiettu tosiasia. Vaikeneminen on johtanut siihen, että monien kantasuomalaisten tukitoimista ja hoidoista on jouduttu tinkimään. Aktivoitumiseni politiikkaan johtui siitä, että vuonna 2017 ulkomaalaistulvan myötä vammaisten harkinnanvaraisia tukia leikattiin 70% Helsingissä. Terveysturismin laajuudesta pitäisi tehdä kattava selvitys. Ilman tarkkaa tietoa terveysturismin fiskaalisista vaikutuksista, meillä ei ole mahdollisuutta suojella hyvinvointivaltiotamme. Meillä on myös oltava oikeus sanoa ei terveysturismille.

En ymmärrä myöskään, miksi HIV-potilaat on vapautettu kaikesta lääkehoitojen omavastuusta. Mikäli 200 000 ansaitseva ihminen tarvitsee ympärivuorokautista psykiatrista hoitoa, hän joutuu maksamaan siitä uuden asiakasmaksulain mukaan 16 000 euroa kuukaudessa. Miksei varakas HIV-potilas maksa lainkaan omavastuuta lääkehoidostaan? Onko oikein, että maksamme ulkomaalaisten – jopa laittomasti täällä olevien – HIV-potilaiden lääkehoidot?

Maahanmuuttajille Kelan etuuksia valtaväestöä yleisemmin – Tutkimusblogi

HUS:n alueella havaitut HIV infektiot neljällä eri vuosikymmenellä:

Vuosikymmen Kantasuomalaisten HIV tapaukset Ulkomaalaisten HIV tapaukset Ulkomaalaisten HIV tapausten osuus kaikista tapauksista
1980-luku 204 63 15,9%
1990-luku 406 145 26,3%
2000-luku 593 337 36,2%
2010-luku 350 542 60,8%
Yhteensä >1553 1087 41,2%

Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/hiv/hiv-ja-aids-esiintyvyys-ja-tilastot

MikkoPaunio

Mikko Paunio, LT, MHS, Dos, Terveydenhuollon erikoislääkäri, Lääkintöneuvos (Perussuomalaisten toinen varsinainen edustaja Helsingin SOTE-lautakunnassa).

7 Comments

 1. Maki
  24.9.2021 23:24

  Se on oikein, että siellä missä kulut tulee ne maksataan myös siellä!!! Helsinkiläiset ja muu pk-seutu haluaa vihreyttä, MaTu:ja, äärikommunismia, monikulttuurisuutta, LGBTQZRNVKGENPN± / vst., äänillään. Tietysti pitää myös vastuu kantaa kustantamalla koko ”hoito” itse, eikä niin että muu maa maksaa kaiken maailman syleilun ja fantasioinnin.

  Erittäin hienoa oli Helen:n ilmastotekojen realisoituminen kaukolämmön hintaan. Tottahan jokainen mielellään maksaa lisää kun ilmasto pelastuu.

  Vastaa
 2. Obelix
  25.9.2021 03:19

  ”Erittäin hienoa oli Helen:n ilmastotekojen realisoituminen kaukolämmön hintaan. Tottahan jokainen mielellään maksaa lisää kun ilmasto pelastuu.”

  Ensi vappuna, siis perinteisten AMMATTILIITTOJEN juhlan ja työväenmarssien tahdissa, nämä uushihhuli-vasurit varmaan järjestävät marssijoille banderolleja, joihin on suurin kirjaimin präntätty uudet työehtosopimus vaatimukset:

  Me vaadimme yhteisrintamassa palkkaamme ja ostovoimaamme laskettavan yhtä paljon, kuin Helen nosti energian hintaa, eli täydet 30%:a – solidaarisuuden osoituksena lujalle ja järkkymättömälle vasemmistopoliitikalle, joka ajaa energiayhtiöiden ja suurpääoman asiaa! Ja iloinen laulukin luultavasti raikaa: Meitä porvarit ei enää hoivaa, eikä veeeriset julmuritkaan, tovereissamme meissä on vooooimaa vapauttamme puolustamaan!🤣

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   25.9.2021 11:55

   Onko Vasemmistossa kenelläkään mitään kommenttia tähän? Vanhana SKDL:n jäsenenä olen hiukkasen kiinnostunut kuulemaan. Twitterissäkin saa kommentoida.

   Onko #Internationaali päivitetty #Intersektionaaliksi? ”Meitä talousfoorumi hoivaa, ja islamistiterroristitkin”??

   Vasemmistolta on siis #aatteellinen_perintö hukassa, mutta oikeisto jatkaa yhä marxilaista ”työn ja pääoman” ikuista skabaa vaatimalla (vasemmistolaiset fraasit huulillaan) halpatyövoiman vapaata liikkuvuutta l. wanhan ajan palkkojenpolkemista. Ootte siis dorgia koko jengi:

   1.) TESsien aikakaudella duunareille annetut vuoronmukaiset palkankorotukset ulosmitattiin heti verotuksella. => Siis (lähes) koko potti meni valtion ja sinne pesiytyneen turhan byrokratian elättämiseen. (On sitä kunnissakin). Työnantajalta otettiin, ja duunaria kusetettiin.
   2.) Työmarkkinajärjestöt ja oikeisto-vasemmisto -puolueet noudattivat kiltistä kässäriä. Kukaan ei sanonut mitään ”keisarin vaatteista”. Porvarit saivat #Juutaksen-killinkinsä selvänä rahana kaverien firmoille (Tänään Orpon vaimon. etc.), ja vasurit saivat omat kaverinsa virkoihin kun hallinto nelinkertaistettiin 1981-1991, kymmenessä vuodessa (Kas kun stalinisti-opiskelijoiden oli lopulta jätettävä yliopistot, niin virkaanhan he…).
   3.) Helvetinkone pyöri, maksajana duunarit ja yrittäjät.
   4.) Sitten Mauno Koivisto, Iiro Viinanen ja Rolf Kullberg päättivät nostaa helvetinkoneen kierroslukua, -ja kas: Sehän levähti v.1991.
   5.) Nyt piti kiireesti pelastaa pankit ja (vas.)puolueiden virkaläänitykset, nuo ravintoketjun huiput. Manu piti ”Koiviston konklaavin”, ja pankkien asiakkaat olivat vapaata riistaa.
   6.) EU ei tuonut pelastusta, sillä siellä on sama mätä: Valuuk se #talousfoorumista?
   7.) ”Da, da” -sanoivat Suomen poliitikot YYA-vuosikymmeninä. ”Davos, Davos”, sanoo tänään parlamentaarinen oikeisto ja vasemmisto.

   #Suuri_Puhallus on tekeillä taas kerran. Suomessa oli kenraaliharjoitus 1991, ja näyttelijät uuteen spektaakkeliin on koulutettu. Katsoo ketä on käynyt WEF:n kursseilla, -siellähän ne. Jyyba Katainen ei sentään kelvannut akkainlehden kanteen, mutta EU-komissiossa esteettisyyskriteerit ovat löyhempiä. Timo Soini ei kelvannut mihinkään, ja hakee hillot lähikaupasta omaan piikkiin.

   ”Kiittämättömyys on maailman palkka.”

   Vastaa
 3. Obelix
  25.9.2021 13:13

  ”Vasemmistolta on siis #aatteellinen_perintö hukassa”? Ilmeisesti on ihan hukkapiilossa, eiväthän he enää esitä kabareelaulua 20 perheestäkään missään? Miksiköhän? Ettei vaan niiden omia sukunimiä olisi *lipsahtanut vahingossa* tuolle 20 perheen kansanvihollisen listalle…. viime aikoina?🤣😇

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   25.9.2021 13:27

   Ns. aktivismissa on peräti vähemmän kuin 20 perhettä tai klaania?

   Vastaa
 4. Pate
  25.9.2021 13:55

  Nykyään kommunistipuolueita (vas, sdp, vihreät) tai ehkä pitää jo puhua bolschevistipuolueista, yhdistää syvä viha työtä tekevää kantasuomalaista veronmaksajaa kohtaan(=valkoista p-sakkia, kuten YLE sanoo). Tärkeitä asioita ovat väen rahtaaminen kaukomailta, seksuaalivähemmistöt, naiset&tytöt kehitysmaissa, ilmastososialisointi, jne. Erittäin röyhkeä oman edun tavoittelu on myös ominaispiirre, jota toteutetaan keinoja kaihtamatta.

  Vanhat aatteet on vain keino, jolla karjaa edelleenkin saadaan vedätettyä rajattomasti. Luvataan vaikka vappusatanen jos/kun vaalitulos näyttää huonolta ja jokainenhan äänestää kaveria, joka lupaa satasen ilmaista rahaa. Toisaalta kun TTK, tanhopallon oma ohjelma, sohvaperunat, 6.12. iltaohjelma ja vastaavat on katsotuinta TV tarjontaa, niin sellaisilta rahat pitääkin ottaa parempiin taskuihin.

  Vastaa
 5. seant
  25.9.2021 17:20

  Maahanmuuttajien eläkkeisiin viitaten, Ruotsissa on havaittu siihen, kun on aikuisena muuttanut ja nyt jää eläkkeelle, niin ei ilmoita lähtömaassa saatuja eläkkeitä. Siellä tehtiin otanta reilu 300, niin n. puolet sai eläkettä lähtömaassa, jota ei oltu ilmoitettu. Nyt siellä on n.250000 tällaista henkilöä eläkkeellä tai jäämässä. Pääasiassa he ovat Balkanin maista tulleita. On se hyvä lomailla entisessä kotimaassa, jossa on käytössä eläkerahoja. Mikähän Suomessa on tilanne?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top