Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiökokouksesta tutkintapyyntö

Finanssivalvonta on tehnyt poliisille tutkintapyynnön , onko Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvissä tapahtumissa menetelty sillä tavoin, että jonkin rikoksen tunnusmerkistö voisi täyttyä. Kokous on pidetty 30.10.2017.

Tutkintapyynnössä epäillään, että ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi, siihen osallistumiseksi ja siellä äänestämiseksi yhtiön asiakkaina olevilta vakuutuksenottajilta eli asiakasomistajilta on hankittu valtakirjoja salassapitovelvollisuuden vastaisesti kirjautumalla vakuutusyhtiön asiakasrekisteriin. Poliisia on pyydetty selvittämään, ovatko vakuutusyhtiön työntekijät kirjautuneet yhtiön asiakasrekisteriin henkilörekisterisäännösten vastaisesti ja onko valtakirjojen hankkimisen yhteydessä laiminlyöty noudattaa joiltakin osin henkilötietolain velvoitteita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa siten, että salassapitorikoksen tai henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistöt voisivat täyttyä.

Niin ikään tutkintapyynnössä on pyydetty selvittämään, onko valtakirjoja käytettäessä toimittu vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuna toisen välikätenä vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevan äänioikeuden rajoittamista koskevan määräyksen kiertämiseksi siten, että olisi syyllistytty vakuutusyhtiörikokseen.

Samoin tutkintapyynnössä epäillään, että ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvien valtakirjojen hankkimisen yhteydessä olisi syyllistytty väärennysrikoksiin.

Lähde: Poliisi.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top