Valmistellaanko eduskunnassa kaikessa hiljaisuudessa lisää sensuurilakeja kansalaisten hiljentämiseksi?

Meno valtiollisella tasolla alkaa muistuttamaan yhä enemmän entistä Neuvostoliittoa ja sen harjoittamaa vainoa toisinajattelijoita kohtaan. Kyllähän silloin vallassa olleet kommunistit varmaankin halusivat hyviä asioita omalle kansalle ja maalleen, mutta historiankirjoista paljastuu myös se kolikon toinen puoli silloisten kommunistien diktatuurisesta vallankäytöstä itä-naapurissa.

Sisäministeriö on hiljattain julkaissut paksun opuksen perusteluineen vihapuheen vaarallisuudesta yhteiskunnassa, ja jota nyt mahdollisesti halutaan ruveta lainsäädäntöteitse valvomaan entistä enemmän. Se on otsikoitu seuraavasti:

”Sanat ovat tekoja, Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostaminen.”

Sanakirjan määritelmän mukaan yllä oleva väittämä ”sanat ovat tekoja” menee kyllä varsin kauas oikeellisuudesta. Määritelmä sanasta ”sana”:

Kielen pienin itsenäinen (yhdeksi kirjainjaksoksi kirjoitettava) merkityssisältöinen rakenneosa.”

Sana ”teko” viittaa kaikenlaiseen toimintaan.

Jokainen voi jo tässä kohtaa tykönänsä pohtia mitkä kaikki asiat voivatkaan nyky-yhteiskunnassa olla mahdollisesti menossa pieleen, kun sanakirjasta jo pitää ruveta nostamaan esiin sanojen oikeat määritelmät.

Vihapuhe koetaan ilmeisesti erittäin vaaralliseksi ilmiöksi. Vihapuhe-työryhmä on pitkän urakoinnin jälkeen tullut mm. seuraavaan johtopäätökseen:

”Vihapuhe on tuhoisaa välittömille kohteille, koko demokraattiselle yhteiskunnalle, oikeusvaltiolle ja sananvapaudelle.”

Vihapuheen rikollisesta luonteesta Vihapuhetyöryhmä toteaa tekemässään selvityksessään mm., että:

Kansallisessa lainsäädännössä ei ole määritelty rikosta, jonka rikosnimike olisi ”vihapuhe”. Tästä huolimatta vihapuhe on rikos silloin, kun se täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Yleisin tällainen rikos on kiihottaminen kansanryhmää vastaan (Rikoslain 11 luvun 10§) tai sen törkeä tekomuoto (Rikoslain 11 luvun 10 a §)” 

Vihapuheeseen sovelletaan työryhmän esityksen mukaan, jonka Sisäministeriö on julkaissut, myös rikoslain 11 luvun ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan” pykälää 10 a §, jossa puhutaan joukkotuhonnasta tai sen valmistelusta rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta, törkeästä sotarikokseen, murhasta tai terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tapposta. Ja tämä kaikki siis sanasta ”vihapuhe”, jota ei ole vielä tähän päivään mennessä kyetty edes määrittämään mitä se ylipäätään tarkoittaa.

Syy siihen, että sanaa ”vihapuhe” tuntuu olevan niin vaikea määritellä sanana johtuu varmaankin siitä, että se olisi ensimmäisiä sanoja Suomen historiassa, joka muuttaa merkitystä matkan varrella lähettäjältä vastaanottajalle. Lähettäjä kertoo aina viestissään tiedon tai mielipiteen. Viestin vastaanottaja sitä vastoin saattaa vastaanottaa asian vihapuheena. Eli toisin sanoen loukkaantua. Vihapuhetta on koitettu määrittää myös viestin esittäjän tunnetilaan vedoten; että kun asia on ilmaistu vahvan suuttumuksen tai vihan tunteen siivittämänä, että se sitten olisi sitä rikoslailla rangaistavaa vihapuhetta.

Vihaista puhetta siinä missä iloista ja muutakin puhetta on mahtunut maailmaan ihmiskunnan syntymisestä alkaen. Ihmisen tunteiden koko laaja kirjo vihasta rakkauteen, ilosta suruun ja kaikkeen siltä väliltä on aina esiintynyt myös puheissa. Tähän tunteiden kirjoon ei ole lainsäätäjällä oikeutta puuttua. Ihmisten tunteet ovat ihmisoikeuksien syvintä ydintä, eikä tunteita voi ruveta ohjailemaan kirjoittamalla uusia pykäliä rikoslakiin, että herkkähipiäisimmät nettiriippuvuuden tuskissa kärvistelevät kanssakansalaiset eivät vahingossakaan loukkaantuisi.

Kuten tutkimuksessa käy ilmi esiintyy verbaalista kiusaamista huomattavasti vähemmän kasvotusten kuin netissä. Netti näyttää myös tutkimuksen mukaan olevan se paikka mihin eniten on pesiytynyt toisiaan haukkuvia erilaisia kuppikuntia. Tästä päätelmästä johtopäätöksenä maalaisjärjellä ajateltuna kansalaisten sananvapautta kaventavien sensuurilakien sijaan kannattaisi varmaankin ruveta pohtimaan millä keinoin voitaisiin edistää aitoa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Siitä voisi olla moneksi; ihmisten yksinäisyyden lievittämisestä, mielenterveyttä ja myös turvallusuutta edistämään, kun ihmiset viettäisivät enempi aikaa yhdessä kasvottoman some-profiilin taakse kätketyn ”huutelun” sijaan. Ja aina voi valita sulkea tietokoneen. Silloin välttää helpoiten turhat loukkaantumiset ja myös rankan nettikiusaamisen ja maalittamisen. Harvempi varmaan viitsi toisen kotiovelle tulla rähjäämään tai solvaamaan. Siinähän naapurusto jo pian ihmettelisi. Vähän niinkuin ennenvanhaan oli, kun yhteisöllisyys toimi toisiaan suojaten ihan eri tavalla kuin nykyisin kaupungistuneessa yhteiskunnassa.

Vihapuhe-työryhmän tutkimuksessa on vahva painotus ja huoli eri väestöryhmien henkisestä pahoinvoinnista. Tämä kokonaisuus lienee enempi Sosiaali- ja Terveysministeriön alaista asiaa. Sisäministeriön vastuualuetta on maan sisäinen turvallisuus. Tähän liittyen toivoisi Sisäministeriön keskittyvän enempi kansalaisten perustuslailliseen oikeuteen omasta koskemattomuudesta esim. nykyisten jatkuvassa kasvussa olevien raiskaus-  ja väkivaltarikosten vähentämiseksi. Kansalaisten perusoikeuksista todettakoon lopuksi, että:

Julkisen vallan on turvattava kansalaisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

(Tarve sensuroida kansalaisia näkyy olevan sekä nykyisen, että edeltävän hallituksen yhteishanke.)

Eduskunta

Valtioneuvoston julkaisut

13 Comments

 1. Pertti Grandell
  20.9.2019 17:19

  maanpetturit ovat peloissaan, niin pitääkin…..on aihettakin.

  Vastaa
  1. Jussi
   21.9.2019 20:10

   Naulankantaan Pertti, täsmälleen 🙂

   Vastaa
 2. Kiitos KEPU
  20.9.2019 19:33

  Valmistellaan, mutta niitä valmistellaan isommissakin saleissa kuin Suomessa. Tony Blairhan juuri päästi suustaan että koko EU alueelle tulee laki joka kieltää poliittisen kritiikin. Eli, johtajia tai EU:ta ei jatkossa saa kritisoida. Se on kriminalisoitu.

  Ja kun muistetaan että Paavo Väyrysen ja KEPU:n äänillä Suomi vietiin EU:hun, niin tulevat sukupolvet eivät tule kiittämään KEPU:a.

  Vastaa
 3. Orang Utang
  20.9.2019 20:01

  > Sanat ovat tekoja

  Ajatelma kuuluu kokonaisuudessaan:

  Sanat ovat tekoja.
  Ajatukset ovat sanoja.

  Vastaa
  1. Katja
   22.9.2019 08:04

   Tarkoittaisi, että pelkkä rikoksen ajattelu riittäisi tuomion perusteeksi? Suomen lainsäädäntö ei tunne ennakoivaa tuomiojärjestelmää, joka jakaa tuomioita oikeudessa pelkän olettamuksen perusteella ”tämä henkilö on tätä mieltä, eli hän todennäköisesti syyllistyy rikokseen (tulevaisuudessa)”. Tuomitaan vasta sitten, kun rikos on tehty ja tekijä tiedossa. Esimerkiksi väkivaltarikoksissa on uhka- ja yrityspykälät ennen kuin väkivaltaa on välttämättä edes tapahtunut. Nämä lainkohdat ovat yks oikoisesti tehty kuvaamaan sitä rikostapahtumaa, mitä kyseinen henkilö on tarkoittanutkin. ”Vihapuhe” sen sijaan on hyvin tulkinnanvarainen kysymys, sillä sen erottaminen mielipiteestä tosiasialliseen uhkaukseen tai rikoksen yritykseen/toteuttamiseen on olennaista ja oikeudenkäytön perustana syyllisyyden määrittämisessä.

   Vastaa
 4. Puolueeton
  21.9.2019 13:01

  Postmodernin filosofian mukainen vihapuhelaki asettaisi rajoituksia myös tieteelliselle tutkimukselle, joka kyllä on jo muutenkin arvoansa menettänyt, onhan postmoderni filosofia vallanut mielipiteitä jo puoli vuosisataa. Postmodernisuus edellyttää monimarvoista ja suvaitsevaista yhteisöä. Rehellinen todenmukaisuuteen perustuva tiede siinä menesty. Vanha tiede pyrkii yksinkertaisiin selityksiin (2+2=4 eikä mitä joku haluaisi sen olevan) eikä suvaitse harhappeja (2+2 =3) vaan pitää niitä vahinkoa tuottavina.

  Vastaa
 5. Jussi
  21.9.2019 20:06

  Sananvapaus on itsestäänselvä luonnollinen ihmisoikeus johon ei kenelläkään ole oikeutta puuttua. Linnullakin lienee lauluoikeus.
  Vihapuheluokitus on ajatuksenakin mahdoton, koska se on ilmiselvä yksilökohtainen mielipide eikä yleistettävissä oleva käsite.
  Kummallista kun vain valtaapitävät kärsivät ”vihapuheesta” ja hekin vain tiedotusvälineiden sisällössä.
  En ole koskaan kuullut kenenkään edes mainitsevan koko ”ongelmaa” missään tilanteessa missään paikassa.
  Oletko sinä?
  Jos et pidä sananvapautta tärkeänä, meneppä kokeeksi vaikka Kiinaan, järjestä siellä vaikka jotain uskonnolliseen tai vaihtoehtoiseen poliitiseen toimintaan vivahtavaa tai osallistu sellaiseen. Katso kauanko ehdit toimia ennenkuin haetaan ennenaikaiseen elintenluovutukseen tai vahvasti aidatulle ”koulutusleirille”…
  Olen täysin eri mieltã artikkelin alussa olevan lauseen kanssa: ”Kyllähän silloin vallassa olleet kommunistit varmaankin halusivat hyviä asioita omalle kansalle ja maalleen”. Tämä on ilmeinen hyväntahtoisuuden olettava kuvitelma mutta valitettavasti perätön. Kommunismi on alusta suunniteltu rajaamaan kaikki elämän herkut ja lain yläpuolinen vapaus pienelle vallan yläluokalle ja ottamaan sekä herkut että oikeudet pois alaluokalta johon kaikki muut kuuluvat (ei mitään keskiluokkaa). Kommunismin periaatteet laatineet keskieuroopan eliitin salaseuralaiset halusivat varmistaa etteivät ulkopuoliset pääse rikastumaan eikä saamaan muutakaan vaikutusvaltaa.

  Vastaa
 6. Marta
  22.9.2019 04:07

  Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment
  to support you.

  Vastaa
 7. cen-tech infrared thermometer manual
  22.9.2019 06:11

  Fabulous, what a webpage it is! This webpage presents useful data to
  us, keep it up.

  Vastaa
 8. Nimetön
  22.9.2019 11:20

  Mitka tahot vihaavat eniten perussuomalaisia? Ja viljelevat vihapuheita.

  Vastaa
 9. Jussi
  22.9.2019 12:45

  KYNÄN KANTO- JA KÄYTTOLUVAN KOE UUDISTUU
  Väkiluvultaan maailman suurimman maan johtaja lienee kärsinyt VIHAPUHEESTA, eli sisällöstä jossa on poikkeamia hänen omaan ajatteluunsa nähden. Uusi medianlisenssin pääsykoe mittaa kykyä kirjoittaa maan johtajan ajattelutavan mukaisesti. Aiemmin riitti ilmeisesti olla linjassa hänen puolueensa kanssa ja vihapuhe siinä vapaudessa rehotti. Tämä EI OLE huumoria – lukekaa itse Teksasin lahjomattoman rohkean ajattelija-reportterin uutissivulta:
  https://johnbwellsnews.com/chinese-journalists-to-be-tested-on-loyalty-to-xi-jinping/

  Vastaa
 10. Ken
  24.9.2019 12:53

  If you are going for finest contents like myself, simply
  pay a quick visit this web site every day for the reason that it provides quality contents,
  thanks

  Vastaa
 11. Horsma
  22.9.2020 17:00

  Pohjana kyttäyslaeille ja some-sensuurille löytyy täältä:
  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_FI.html?fbclid=IwAR3ek5RJQPB2sgZjq9KPVCLW5qtt5CwGGc5NkrHotBYr-MqF5WmSSbvNbNI

  Muun muassa Jussi Halla-aho kannatti tuota.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top