Valtakunnansyyttäjä pyytää Kansanedustaja Juha Mäenpäätä koskevaa syyttämislupaa, perustuslakivaliokunnan mietintö kuullaan huomenna täysistunnossa

Keskustelu mietinnöstä on keskiviikkona, ja asiaa koskeva äänestys on perjantaina. Mahdollinen Juha Mäenpäätä koskeva syytetoimi kohdistuu eduskunnassa käytettyyn puheenvuoroon.

Esityslistalla tänään:

 • Asiakohta 2.1: Puhemiesneuvosto on 22.6.2020 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 3/2020 vp eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta.
 • 2.2: Eduskunnalle on annettu Ilmastovuosikertomus 2020 (K 18/2020 vp).
 • 3: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 79/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 11/2020 vp; Toinen käsittely (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys)
 • 4: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 64/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 16/2020 vp; Toinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) (vain äänestykset)
 • 5: Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta; Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6: Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen; Muu asia M 5/2019 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 21/2020 vp; Mietinnön pöydällepano (mietintöön sisältyy vastalause)
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 4/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 18/2020 vp; Mietinnön pöydällepano (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia)
 • 8: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 101/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 17/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo.14:00. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samassa ikkunassa.

Videointi: Eduskunta.

2 Comments

 1. näinseon
  23.6.2020 14:59

  Ei missään tapauksessa etääänestyksiä näitten palka pudotetaan puoleen ja ne istuu eduskunnassa äänestämässä ja puhelimia ei sormeilla silloin kun sielä istutaan jos sen tekee niin se on aina miinusta palkasta !, Kaiken parasta olis jos tämä hallitus eroais ja menis kunnon töihin !

  Vastaa
 2. Äänestäjä - sinulla on leikisti valtaa
  23.6.2020 18:30

  Yrittävät toteuttaa EU:n ja YK:n globalistien heille sanelemaa suomalaisten edun vastaista ohjelmaa ja samalla harrastajanäytellä ajavansa äänestäjien asloita, jotta äänestäjät luulisivat että heillä on jotain valtaa.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top