Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon tänään eduskunnassa (SUORA 10:00)

Kuumaa keskustelua on odotettavissa maanantaina eduskunnassa: Täysistunnon pääaihe on Suomen liittymishakemusta Pohjois-Atlantin sopimusjärjestöön NATO:on koskeva valtioneuvoston selonteko.

Suomen turvallisuuspoliittinen linjaus on täysistunnon ainoa keskustelun aihe. Valtioneuvoston selonteko on tänään lähetekeskustelussa. Asian esitteli pääministeri Sanna Marin, ja hallitus näyttää olevan lukuisana paikalla. Nato-selonteosta käydään maanantaina vain lähetekeskustelu, äänestyksiin ei tänään päästä, totesi puhemies Matti Vanhanen.

Pääministeri muistutti, että turvallisuusyhteistyö on molemminpuolista: Suomi saa turvatakuut ja osallistuu muiden turvaamiseen. Pääministeri muistutti, että ulkomaisten joukkojen sijoittamisesta Suomeen päätetään tapauskohtaisesti, ja Suomen toimesta. Suomen puolustus tukeutuu NATO:ssakin pääosin omin voimin.

Edustaja Mika Kari ilmaisi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa heti tuen NATO-jäsenyyden hakemiselle. Edustaja muistutti, että Suomi ei tule ulkoistamaan puolustustaan, vaan tukeutuu NATO:ssakin yleiseen asevelvollisuuteen. Hän kiitteli myös yhteistä linjaa, joka on saavutettu NATO-asiassa.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti Riikka Purra. Hän mainitsi turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuneen, ja sen myötä suomalaisten yleisen mielipiteen: ”Ensin muuttui kansan mielipide, sen jälkeen poliittisen johdon”. Purra mainitsi myös oman puolustuskyvyn ja yleisen asevelvollisuuden säilyttämisen. Suomen puolustusmenot ovat jo NATO:n edellyttämät 2%, joten jäsenyys ei lisää niitä, huomautti edustaja Purra. ”Kun pieni maa liittyy NATO:on, Venäjän mahdollisuudet vaikuttaa siihen heikkenevät.” PS kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä, totesi perussuomalaisten puheenjohtaja ryhmäpuheenvuoron lopuksi.

”Päätös hakea NATO-jäsenyyttä, on teko rauhan puolesta”, totesi Petteri Orpo

Kokoomuksen puheenvuorossa edustaja Petteri Orpo muistutti, että Kokoomus on kannattanut NATO-jäsenyyttä jo hyvän sään aikana. Nato-jäsenyys ei uhkaa jäsenmaan itsemääräysoikeutta, totesi edustaja. Hän lainasi lopuksi kenraali Ehrnrootin sanoja: ”Suomen ei pidä enää koskaan jäädä yksin.

Keskustan eduskuntaryhmä kannattaa yksimielisesti NATO-jäsenyyden hakemista, totesi edustaja Juha Pylväs. Suomen jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan, korosti edustaja. Hän muistutti myös koko maan puolustamisesta.

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa Inka Hopsu kiitteli hallitusta ripeästä toiminnasta. Hän ilmaisi myös pettymyksen Venäjällä tapahtuneeseen kehitykseen. Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa NATO-jäsenyyden hakemista, se ei ole ketään vastaan. Olemme valmiita auttamaan liittolaismaita 5-artiklan mukaisesti, mainitsi edustaja Hopsu.

”Riskitöntä ratkaisua ei ole”

Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron käyttäjä Jussi Saramo mainitsi Venäjän ja ns. harmaan ajan. ”Riskitöntä ratkaisua ei ole”, totesi edustaja. Vasemmisto on osallistunut NATO-keskusteluun rakentavasti ja kriittisesti, arvioi edustaja. Hän mainitsi, että Vasemmiston eduskuntaryhmässä on erilaisia kantoja, mutta kaikki ovat Suomen turvallisuuden puolesta. ”Emme uhkaa ketään, emmekä liittoutumisella osallistu suurvaltakiistoihin”, totesi edustaja. Hän kyseenalaisti NATO:n ”arvoyhteisönä”: Kaikkien NATO-maiden käyttäytyminen ei edustajaa miellytä.

Anders Adlercreuz totesi RKP:n puheenvuorossa Venäjän brutaalin hyökkäyksen Ukrainassa olleen aiheuttamassa suomalaisten mielipiteiden muuttumista. RKP:n ryhmä kannattaa jäsenhakemusta. Edustaja ilmaisi toiveen, että uusi venäläisten päättäjien sukupolvi muuttaa naapuruussuhteen harmonisemmaksi.

”Ilman kansallista yhtenäisyyttä olemme voimattomia”

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen aloitti siteeraamalla Mannerheimia: Meidän on puolustettava sivistystä. KD:n eduskuntaryhmä kannattaa yksimielisesti NATO-jäsenyyden hakemista, kertoi edustaja. Hän muistutti Venäjän hyökkäysten Ukrainaan alkaneen hybriditoimina. Suomen maanpuolustusta on vahvistettava hybridiuhkia vastaan. Edustaja muistutti kansallisesta yhtenäisyydestä.

Harry Harkimo siteerasi ryhmäpuheenvuorossaan Linnan Tuntemattoman alik.Rokkaa. Edustaja korosti omaa maanpuolustusta, ja sisäistä yhtenäisyyttä. Kun päätös NATO:sta on tehty, se on peruuttamaton, totesi edustaja. NATO-jäsenyys on paras turva.

Ulkoministeri Pekka Haavisto totesi demokratian toimineen NATO-asiassa. Etyj-prosessi ei ole pystynyt estämään hyökkäyssotaa, ja turvallisuusympäristö on muuttunut, totesi ministeri. Jos eduskunta hyväksyy selonteon, asiassa edetään jo tällä viikolla.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen totesi kansakunnan enemmistön tukevan vahvasti jäsenyyden hakemista. NATO-jäsenyys ei vähennä kansallisen puolustuksen merkitystä, täsmensi ministeri. Suomi ei luovuta kansallista päätöksentekoaan ulkopuolelle. Kansallinen itsemääräämisoikeutemme säilyy. Turvatakuiden antaminen ja saaminen vahvistaa puolustustamme.

”Ydinsodan jälkeen ruumiita ei laske enää kukaan”

Markus Mustajärvi (vas) kysyi, paraneeko Suomen kokonaisturvallisuus: ”Ydinsodan jälkeen ruumiita ei laske enää kukaan”, totesi edustaja. Riikka Purra (PS) totesi (ennaltaehkäisevän) pelotteen NATO:n tärkeimmäksi anniksi. Ano Turtiainen (oma ryhmä) totesi Suomen ”munanneen jo pahasti”. Hänen mielestään Venäjälle on uhiteltu. ”Nato-puliveivauksen hinta tulee olemaan järkyttävä…”. Turtiainen ei kannata jäsenhakemuksen jättämistä.

Edustaja Orpo totesi Suomen jäsenyydellä olevan ”erittäin vahvan tuen” NATO:ssa, ja jäsenyyskäsittelyn voivan olla hyvinkin nopean. Jussi Saramo (Vas) muistutti Norjan tavasta olla NATO:ssa: Se sopisi edustajan mielestä Suomelle.

Jussi Halla-aho (PS) totesi NATO:n 5-artiklan estävän Suomen joutumisen sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. Edustaja muistutti Suomen huoltovarmuudesta, viitaten merikuljetuksiin, joka on osa turvallisuutta, ja se täytyy turvata kansallisilla päätöksillä. Edustaja Juha Sipilä (Keskusta) totesi etupiiriajattelun palanneen.

Milloin pääministeri sai tietää Turkin asenteesta?

Erkki Tuomioja (SDP) piti ydinaseisiin perustuvaa turvallisuutta epävakaana. Suomi voisi edustajan mukaan liittyä NATO:n jäsenenäkin YK:n ydinaseiden täyskieltosopimukseen. Edustaja Mika Niikko (PS) totesi NATO-päätöksen edistyneen kiireesti ja tunnepohjaisesti. Edustaja epäili Suomen joutuvan sotaan muiden tekemien asioiden kautta. Johannes Yrttiaho (Vas) kysyi Turkin kannasta Suomen NATO-jäsenyyteen: Milloin pääministeri sai tietää Turkin asenteesta?

Ministeri Tytti Tuppurainen (SDP) totesi Suomen paikan olevan NATO:ssa. ”Suomesta on tultava transatlanttista yhteistyötä korostava NATO-maa.Kimmo Kiljunen (SDP) totesi eurooppalaisen turvallisuuden romahtaneen 24. helmikuuta, Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Edustaja Juha Mäenpää (PS) muistutti reserviläistoiminnan edellytysten turvaamisesta, viitaten EU:n lyijyasetukseen. Hän osoitti kysymyksen ympäristöministerille. Edustajan kysymyksen takana lienee maanpuolustuksen ja Nato-jäsenyyden asettaminen ristiriitaan keskenään. Ben Zyskowics (Kok) totesi vasemmistohallituksen olevan hyvä alusta NATO-jäsenyyden edistämiseen. (Aavistan pientä keljuilua?)

Turkille hankala PKK on laiton Suomessa

Ulkoministeri Haavisto vastasi edustaja Yrttiahon kysymykseen Turkin kannasta. Haaviston keskustelussa Turkin ulkoministerin kanssa Turkin kanta Suomen jäsenyyteen oli ilmaistu myönteiseksi, kuten myös presidenttien Erdoganin ja Niinistön keskusteluissa. Erdoganin äskettäin julkisuudessa mainitsemaan ”terrorismiin” liittyen ministeri mainitsi, että Turkille hankala PKK on laiton Suomessa.

Edustaja Pia Lohikoski (Vas) ei ole ilahtunut NATO-jäsenyydestä, mutta hyväksyy jäsenyyden, -enemmistön tahtona. Edustajan mukaan ilman Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, jäsenyys ei olisi pöydällä. Lohikoski muistutti myös ydinaseettomuudesta. Edustaja Turtiainen toisti kantansa, ettei jäsenyyshakemusta pidä jättää. EU-jäsenyysprosessi oli jo puliveivausta, totesi edustaja. Turtiainen kohdisti erityisesti presidentti Niinistöön. Edustajan käyttämät ilmaisut ja visio olivat jossain määrin karkeita. Koirat ja isäntä mainittiin. Edustajan ääni kiihtyi puheenvuoron loppupuolella.

Jari Ronkainen (PS) kuvaili ”nato-optiota” Suomelle auki pidettynä ovena, josta ei ole ollut tarpeen kulkea. Tilanne muuttui edustajan mukaan tänä vuonna. ”Poliittisten päättäjien toiminta seuraa kiitettävästi kansan tahtoa.

”Suomi ei tee päätöstään Venäjän pelosta, vaan turvallisuussyistä”

Sinuhe Wallinheimo (Kok) kannatti jäsenyyshakemusta, todeten, että ”Suomi ei tee päätöstään Venäjän pelosta, vaan turvallisuussyistä”. ”Natojäsenyys olisi vahvin lisäturva sen eteen, ettei Suomi joudu sotaan”, totesi edustaja Saara Hyrkkö (Vihr.). Hän mainitsi myös, ettei Suomi joudu enää koskaan sotaan yksin. Edustaja kertoi uskovansa, että Venäjän mahdollinen painostus vain lisää suomalaisten päättäväisyyttä.

NATO-jäsenyys vahvistaa myös ei-sotilaallista varautumista

Työministeri Tuula Haatainen vastasi huoltovarmuutta koskeviin kysymyksiin. Suomen varautuminen on kansainvälisessä vertailussa huippua. NATO:lla on siviilivarautuminen, jolla turvataan kriittiset toiminnot, kertoi ministeri. Suomi on osallistunut natokumppaneiden kanssa siviilivalmiuden kehittämiseen. Sisäministeri Krista Mikkonen jatkoi NATO:n ei-sotilaallisesta varautumisesta: Jäsenmaat ylläpitävät myös siviiliyhteiskunnan kriisinsietokykyä, mm. hybridiuhkiin varautumista.

Puolustusministeri Kaikkonen korjasi puheenvuoroissa esiintyneitä käsityksiä NATO-jäsenmaiden rajoitteista mm. ydinaseiden maaperällään pitämisen suhteen. Ruotsin kanssa puolustusyhteistyö tullee ministerin mukaan syvenemään, kun molemmat maat ovat puolustusliiton jäseniä.

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 10:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Täysistunnon asialista on luettavissa videoikkunan alapuolella.

Videolähetys+kuva: Eduskunta

Eduskunnassa maanantai 16.05:

 • Asiakohta 2.1. Valtioneuvosto on 15.5.2022 antanut eduskunnalle selonteon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon; VNS 3/2022 vp . Selonteko otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.
 • 2.2. Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 36/2022 vp.
 • 2.3. Eduskunnalle on annettu Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys M 2/2022 vp.
 • 3. Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon VNS 3/2022 vp; Lähetekeskustelu.
 • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta HE 59/2022 vp; Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2022 vp; Mietinnön pöydällepano.

2 Comments

 1. Obelix
  16.5.2022 13:11

  ”Kansanedustajat ovat nyt Venäjän infovaikuttamisen kohde – Ano Turtiainen kertoi Venäjän tv:ssä ”globalistien” vallankaappauksesta Suomessa
  https://yle.fi/uutiset/3-12430606

  Suomen Sisu (SS) on nykyään Suomessa toimivista fasistisista järjestöistä pitkäikäisin. Teemu Lahtinen, Mika Purjesalo ja Mikko Mikonmaa perustivat järjestön Hakkapeliittojen päivänä 6.11. vuonna 1998 Suomalaisuuden liiton nuorisojärjestöksi. Emojärjestö katkaisi kuitenkin siteensä Suomen Sisuun vain kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2000.”

  https://varisverkosto.com/2017/06/skenen-haltuunotosta-puolueen-haltuunottoon-mika-on-suomen-sisu-12/

  Tämä Suomen Sisu onkin mielenkiintoisen salaperäinen tapaus, siksi ajattelinkin katsoa, mitä heidän kummallisen salaperäinen varjo-opponenttinsa, https://varisverkosto.com tietää Suomen Sisun puuhista.

  ”Mikä ihmeen Kansallismielisten liittouma?

  Kansallismielisten liittouma (KL) on kesällä 2017 perustettu äärioikeistolainen koalitio, joka kokoaa yhteen toimijoita perussuomalaisista Pohjoismaiseen Vastarintaliikkeeseen (PVL). KL on järjestänyt salaisia leirejä, mielenosoituksia, ja keskustelutilaisuuksia, sekä kerännyt adresseja ja mainostanut sen piiriin kuuluvien ryhmien omia tapahtumia.”

  https://varisverkosto.com/2019/07/mika-ihmeen-kansallismielisten-liittouma/

  HÄMMÄSTELEVÄ KYSYMYS:

  Mikä ihme siinä on, että nyt näyttää todisteiden valossa siltä, että Sosiaalidemokraatit ja jopa Lii Anderssonin johtama Vasemmistoliittokin, eli koko Suomen virallinen VASEMMISTO, on porhaltanut suomalaisen epävirallisen, lippuja heiluttelevan, ryppyotsaisen isänmaallisoikeisto-osaston ohi OIKEALTA???? Kuin Mersu Ladasta, VOITTEKO KUVITELLA?

  Ps Siis mitä ihmettä! Ei kait vaan kyseessä ole jokin ”veli-vepposten” pitkäkestoinen hybridioperaatio…en tiedä, mutta aika pahasti siltä näyttää?

  Pss. Nyt näyttää siltä, että oli jo korkea aikakin, lue; viimeinen hetki Suomen hakeutua Natoon! Niin se maailma muuttuu Eskoseni.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   16.5.2022 13:54

   Perinteinen suomalainen laitaoikeisto on hakenut identiteettiä Elias Simojoen ”kypäräpappi”-hahmosta, joka symboloi kristillis-isänmaallista ja #perivihollista vastustavaa konservatismia. Miten tämä toteutuu 2000-luvun radikaalioikeistossa, se vaatii erillisen tarkastelun.

   #Läntinen kulttuuriyhteys on ollut suomalaiselle oikeistolle identiteettiasia.

   IS jatkoi Suomen Uutisten ja Matias Turkkilan avausta: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008798547.html

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top