Valtiontalouden valvonnan valvominen on pettänyt

Eduskunnan Tarkastusvaliokunta pitää tänään julkistetussa mietinnössään Valtiontalouden tarkastusviraston Pääjohtajan toimintaa viraston nauttimaa luottamusta heikentävänä. Asia on paljon matkalaskuja ja Finnairin bonus-pisteitä suurempi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valvoo julkishallinnon, ja myös valtio-omisteisten yhtiöiden toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta. Tänään Eduskunnan Tarkastusvaliokunta katsoo julkaisemassaan mietinnössä VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin toiminnan vahingoittaneen virastonsa julkisuuskuvaa ja luottamusta viraston toimiin. Valiokunta oli lausunnossaan yksimielinen.

Johtopäätöksenään valiokunta toteaa, että pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen sekä sisäisen valvonnan toimivuuteen ja vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihreät) selkeytti asian valiokunnan tiedotustilaisuudessa: ”Eduskunnan kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä eduskunnan virkamieslain mukaisesti jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellytysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Valiokunnan mietintö käy läpi Yli-Viikarin eräitä lasku-epäselvyyksiä, ja tiedotustilaisuudessa kansanedustaja Pauli Kiuru mainitsi pääjohtajan haluttomuuden antaa pyydetty kirjallinen selitys valiokunnalle. Kiurun mielestä virkahenkilön niskoittelu eduskunnan valiokunnan tietopyyntöä kohtaan on hyvin erikoista. Valvontaviraston työviihtyvyys mainittiin myös, ja ettei pääjohtajan laaja matkustelu tue työnilmapiirin parantamista, eikä hallinnon saneeraamista. Mietintö huomauttaa myös VTV:n pääjohtajan irtisanomista koskevien säädösten epäselvyydestä. Viraston taloushallinnon kontrollin riittämättömyys nousee myös esille. Pääjohtaja ja hänen management-tyylinsä ovat siis tulleet punnituksi ja arvioiduksi. Pallo on nyt eduskunnalla.

”Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnassa havaitut puutteet ovat poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa”, kertoo valiokunnan mietintö. Tähän me kaikki haluamme uskoa, mutta juuri saimme hallinnon oikeellisuutta valvovan viranomaisen toimista kylmäävän näytön, joka valiokunnankin mielestä syö luottamusta.

  • Tarkastusvaliokunta 15.06. 2021: Pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston toimintaan ja julkikuvaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top