Vihreän siirtymän sijaan kohti Vihreää tuhoa

Viimeisen vajaan vuosikymmenen ajan EU:ssa on säädetty iso määrä kansalaisoikeuksia polkevaa ja elintasoa merkittävästä 2020-luvulla alentavaa ympäristölainsäädäntöä, joka pohjaa Maailman Talousfoorumin (WEF) Suureen Resettiin (=YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteineen). Olen kirjoittanut ja esitelmöinyt Agenda 2030:n tuhoisuudesta köyhille maille useaan otteeseen englannin kielellä viimeisten vuosien aikana.

Suurta Resettiä ajettiin pitkin 2010-lukua sammutetuin lyhdyin ja henkilöitä, jotka arvostelivat WEF:ä pidettiin – kuten yhä edelleen valtamedia pitää – salaliittoteoreetikkoina; kesällä 2020 keskellä pandemiaa julkaistiin WEF:n itsevaltaisen johtajan Klaus Schwabin ja ranskalaisen Thierry Malleratin sen niminen kirja.

Maailman Talousfoorumin Suuri Resetti ei perustu tieteeseen vaan uusvanhaan esoteriaan ja okkultisimiin pohjaavaan luontouskontoon

Olen hiljan kirjoittanut kirja-arvostelun muodossa Suuren Resetin taloudellisideologiset ääriviivat eli Wokeideologialla sekä Suuren Resetin ympäristöagendalla toteutettava korporaatiofasismiin pyrkivä yhteiskuntajärjestys. Korporaatiofasismissa erityisesti suuryritykset ottavat EU:n ESG-lainsäädännön (Environment, Social ja Governance) velvoittamina aktiivisen poliittisen roolin valtioiden rinnalla vihreän/wokepakkoyhteiskunnan synnyttämisessä.

Olen myös yli 30 vuoden ajan tekemäni alunperin tuhkarokkoasiantuntijuuden myötä sysäyksen saaneen tutkimukseni pohjalta osoittanut Suuren Resetin olevan syvästi kristinuskon vastainen esoteriaan ja okkultismiin perustuva uusvanha irrationaalinen uskonto, jota kutsun luontopanteismiksi. Maailmanhallituksella pitää olla yhteinen uskonto. WEF:n ajaman politiikan ytimessä on taistelu fossiilitaloutta vastaan ja luontokadon pysäyttäminen, koska ilmastonmuutos ja luontokato yhdessä väestönkasvun myötä johtavat tämän uusvanhan globaaliuskonnon mukaan maailman tuhoon. Siksi on rajoitettava meidän tavisten oikeuksia – rajusti. Eliitti saa kyllä pitää autonsa, yksityislentokoneensa ja pihvinsä, mutta meiltä taviksilta otetaan autot pois ja meidät pistetään syömään hyönteisiä. Olisipa tämä vain pahaa unta, mutta ei.

SITRA:n Mari Pantsar ja komissaari Jyrki Katainen edistivät 2010-luvulla Klaus Schwabin kanssa kompuksessa EU:n 2020-luvulla talouden tuhoavaa Suurta Resettiä ja loivat vuotuisen globaalin kiertotalouden WCEF-kokouksen

Suomalaiset eivät tiedä, että eduskunnan alaisella SITRA:lla ja kokoomuslaisella komissaari Jyrki Kataisella on ollut merkittävä rooli tuhoisan EU:n ympäristölainsäädännön synnyttämisessä ja siten Suuren Resetin edistämisessä. Viime elokuussa yhdysvaltalainen merkittävä energia-alan alusta Real Clear Energy lähestyi minua ja epäili hypetystä Suomesta kiertotalouden mallimaana ja tiedusteli minulta SITRA:n tuottamasta maailman ensimmäisestä WEF:ssä vuonna 2018 palkitusta Suomen kiertotalouden 2016-2025 tiekartasta. Tiekartan pohjalta on polkaistu maailmanlaajuinen WEF:iin sidoksissa oleva vuotuinen Maailman Kiertotalousfoorumi (WCEF). Hän siis epäili Suomen tiekartan sisältämän tiedon todenperäisyyttä? Viime vuonna WCEF-kokous pidettiin ensimmäistä kertaa Afrikassa (Ruanda) ja ensi toukokuussa se pidetään toistamiseen Suomessa.

Sain debunkata Jyrki Kataisen ja SITRA:n kiertotalousälyttömyydet neuvostotyyliseksi suunnitelmataloudeksi arvovaltaisella yhdysvaltalaisella Real Clear alustalla

Olen yli 20 vuotta kirjoittanut virallisia lausuntoja jätepolitiikasta ja sen antamalla kokemuksella kykenin kirjoittamaan Real Clear Energyyn lyhyen esseen, jossa kerroin, että SITRA:n tiekartta oli vain kaunis satu, jonka ymmärtämättömät vihreään narratiiviin takertuvat toimittajat ympäri maailmaa nielaisivat sellaisenaan. Suomi on nyt EU:n kiertotalouden tarkkailuluokalla ja Suomen kierrätysaste on vain 37 %, eikä se ole noussut viimeisten viiden vuoden aikana lainkaan. Kiitos komissaari Jyrki Kataisen alulle paneman EU:n kiertotalouspaketin laillisesti sitovien tavoitteiden kierrätysasteen pitää parin vuoden yltää 55 %:iin, mikä on mahdotonta.

Oma lukunsa on, että monen jätejakeen kuten biojätteen kierrätyksessä ei ole mitään järkeä (biojäte) tai että se on käytännössä mahdotonta (muovi) ja ympäristölle erittäin haitallista (muovi) ja taloudellisesti järjetöntä.

Otsikoksi Real Clear Energyn toimittajat laittoivat: ”Kiertotalous – Paluu neuvostotyyliseen viisivuotissuunnitteluun”, koska kiertotalouspaketti velvoittaa jo 2025 EU:n maiden tuottavan miljoonia tonneja kierrätysmuovia, jolla ei ole markkinoita. WEF:n 2018 pystin kävi SITRA:n eli Suomen Itsenäisyyden Muistorahaston puolesta pokkaamassa johtaja Mari Pantsar, joka on tunnettu jätepiireissä Panssarimarina.

Kerroin Real Clear Energyn kirjoituksessani, kuinka kunnat olivat Suomessa pitkin 2000-lukua tuhlanneet satoja miljoonia euroja toimimattomaan jätehuollon vihreään infraan ja kuinka nykyisen energiakriisin vallitessa kiertotaloudesta ei ole kuin savuavat rauniot jäljellä, kun kaikki liikenevä palava jäte laitetaan kuntien jätteenpolttolaitoksiin tai teollisuuden kattiloihin.

Allekirjoittanut, Energiateollisuus ja kuntien jätelaitosyhdistys käänsivät päättäjät kierrätyksen sijaan jätteenpolton kannalle 2010-luvun alussa

Olen kuvannut seikkaperäisesti 2000-luvun alkupuolen kiertotalouskatastrofin vaietussa vuonna 2015 julkaistussa kirjassani. Tämän katastrofin myötä päättäjät ottivat 2010-luvulla enenevästi vaarin allekirjoittaneen, Energiateollisuuden ja silloisen kuntien Jätelaitosyhdistyksen (nykyisin muodikkaasti Kiertovoima ry) neuvoista. Lobbauksestamme on tehty oikein pro-gradu työ Tampereen yliopistossa. Neuvoimme menestyksellä kuntia rakentamaan Ruotsin ja Tanskan tapaisen polttolaitosverkoston. Vastassa meillä olivat ns. ympäristönsuojelijat eli vihreät ja vihreään kaapuun sonnustautuneet suuret kuljetusyritykset eli ns. ”kuskit” (erään jo eläkkeellä olevan jätevaikuttajan antama nimi heille), jotka lisääntyvien syntypaikkalajitteluvelvoitteiden myötä ovat pitkin 2000-lukua saaneet satoja tuhansia lisäkilometrejä raskaalle dieselkalustolleen. Nyt näitä kilometrejä heille sataa kuin kuin mannaa taivaasta Jyrki Kataisen kätilöimän EU:n kiertotalouspaketin myötä.

Oli hilkulla, että Suomi olisi valinnut tuhoisan vihreän rinnakkaispolttoideaan pohjaavan MB-jätestrategian 2000-luvun alussa

Kykenin vuonna 2003 ympäristöministeriön johtamassa biotalousstrategiatyöryhmässä (kirjoitin pitkän eriävän mielipiteen mietintöön) yhteistyökumppaneiden avulla torppaamaan sen, että Suomi olisi valinnut ns. kaatopaikkalajitteluun nojaavan jätestrategian, joka oli perussyy Etelä-Italian lähes sotatilaan johtaneeseen jätekatastrofiin. Suomeen on nyt talvella tuotu Etelä-Italiasta Vantaan polttolaitokselle sekajätettä, jolla tehdään sähköverkkoon sähköä ja vantaalaisille lämpöä koteihin.

Ympäristöministeriö kaavaili 2003 sen johtamassa biostrategiamietinnössä, että Ämmässuolle olisi rakennettu kammottava valtava likainen mekaanisbiologinen MB-laitos, joka olisi mm. tuottanut ”kierrätys”polttoainetta teollisuuden kattiloihin. 2010-luvun alkupuolella tehty päätös rakentaa mm. Vantaan sekajätteenpolttolaitos on poistanut tarpeen läjittää jätteitä kaatopaikoille lähes kokonaan.

Jyrki Kataisen oli jo pääministerinä sitoutunut kiertotalouteen ja komissaarina jopa mikromanageerasi Suomen sahanpurun kierrättämisen edistämistä

Jyrki Kataisen 22.6.2011 julkistettu hallitusohjelma sisälsi jo hänen lempparinsa eli kierrätyksen lisäämisen ja rinnakkaispolton edistämisen. Hän myös ajoi läpi myös periaatepäätöksen valtioneuvostossa, jossa sitoutettiin kuntia vääriin vihreisiin investointeihin, vaikka ongelmat olivat laajalti tiedossa – tosin vain asiantuntijatasolla julkisen sanan rummuttaessa kritiikittä kierrätyksen puolesta. Päästyään komissaariksi Jyrki Katainen ensi töinään pisti aluille komission tiedonannon kiertotaloudesta, joka julkistettiin vuonna 2016. Tiedonanto oli institutionaalinen sysäys jo heti alussa mainitsemalleni EU:n Vihreän siirtymän sijaan EU:n Vihreään romahdukseen sysäävälle politiikalle ja lainsäädännölle.

Tärkeimmät SITRA:n kiertotalouskäsitteellä keskeisesti edistetyt ja WEF:n Suurta Resettiä toimeenpanevat EU:n talouden tuhoavat lainsäädäntökokonaisuudet ovat jo edellä mainittu ympäristöministeriöiden ohjauksessa toimeenpantava kiertotalouspaketti (2018), Suomen puheenjohtajuuskaudella hyväksytty valtiovarainministeriöiden ohjauksessa toimeenpantava taksonomia-asetus (2019) sekä kaksi vuotta sitten suurelta osin jo hyväksytty lähinnä energiaministeriöiden ohjauksessa toimeenpantava Fit-for-55 energiapaketti.

Kiertotalouspaketin toimeenpano on mahdoton tehtävä, mielivaltaisesti elinkeinoelämän rahoitusta ohjaava taksonomia-asetus uhkaa eläkkeitämme, koska institutionaaliset sijoittajat eivät saa enää sijoittaa mm. fossiilitalouteen ja fossiilienergian käytännössä kieltävä energiapaketti on niin epärealistinen, että meille tulee vilu ja nälkä, koska mm. typpilannoitteiden tuotanto riippuu täysin maakaasupanoksista ja koska fossiilienergia tarvitaan erityisesti talvikausina.

Meille annettiin eräässä taas jälleen kerran istuneessa kiertotaloustyöryhmässä tieto, oliko se joskus 2016 paikkeilla, että komissaari Jyrki Katainen mikromanageerasi ja yritti väkisin lisätä Suomessa sahanpurun lähes mahdotonta kierrätystä, vaikka sitä on järkevintä polttaa teollisuuslaitosten kattiloissa. Todellinen komissaari.

Julkaistu Oikeamedia.com 10.4.2023
Mikko Paunio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top