Virheelliset tutkimustulkinnat sekoittavat kuvaa suomalaisten alkuperästä

Esimerkkitapauksemme (otsikkokuva) ei ole mitenkään poikkeuksellinen, eikä valitettavasti harvinainen: Useimmat suomalaiset ovat jääneet siihen väärään kuvitelmaan, että olemme jollakin tavalla välimuoto ”itäisestä” ja ”läntisestä” geeniperimästä. Tarkastelemme asiaa.

Useimmin esitetty epätieteellinen väittämä suomalaisten geneettisestä koostumuksesta on kulunut slogan ”itäisyydestä”.  Se sai uutta vauhtia pinnallisesti ymmärretyistä tutkimustuloksista, koskien YDNA:n haploryhmiä l. ”isälinjoja”. Eräillä eurooppalaisilla kansoilla, kuten suomalaisilla, balteilla ja mm. pohjoisvenäläisillä esiintyy poikkeuksellisen paljon ryhmää N (kartassa N1). Maallikoille jätettiin tylysti kertomatta, että Y-kromosomin geenien (YDNA:n) tutkiminen löytää isä-poika-pojanpoika -linjoja, eikä kerro tutkittavan henkilön, suvun tai etnisen ryhmän autosomaalisesta genomista juuri mitään.

Kun puhumme jonkin ryhmän tai henkilön geeneistä, tarkoitamme niitä geenejä jotka määräävät yksilön ominaisuudet, -siis autosomaalisia geenejä. Lyhyesti:

  • YDNA-periytymislinjan vanhimmalla tunnetulla edustajalla on tietty geeni-koostumus. Annetaan sille indeksi 100.
  • Hänen pojallaan, -nythän tarkastelemme YDNA:ta, on silloin indeksiluku 50.
  • Hänen jälkeläisellään luku on 25, ja puolittuu seuraavilla sukupolvilla 12,5;  6,25; 3,125; 1,5; 0,8; …
  •  Seitsemännessä polvessa alkuperäisen geeni-isovaarin kautta tulleita geenejä on jälkeläisessä alle prosentti.

Nyt #haplohöplöttäjien kuoro on pian 20 vuotta huutanut, että koska joku tutkija on väittänyt (virheellisesti, toki) että suomalaisilla yleinen YDNA:n N-linja on peräisin Kiinasta (ei sitten ole), niin ”suomalaiset ovat geneettisesti itäisiä”.

Tähän väliin N1:n nykyinen levinnäisyys:

Kartan pikkukuvassa em. höpinäväite NO:n kiinalaisesta alkuperästä. Huomaamme kartasta kaksi asiaa:

  • N on yleinen Jäämeren läheisyydessä, ja harvaanasutuilla alueilla. Suomi on poikkeuksellinen.
  • N on Kiinassa yhtä harvinainen kuin esm. Ruotsissa.

N-haplon perusteella meistä ei siis saa kiinalaisia.  N ja sen edeltäjän NO:n levinnäisyydesta on saatu tarkennettua käsitystä, kun N-”puun” haarautumisia on päästy tutkimaan. Balkanin ja Ukrainan N näyttää eronneen hyvin varhain:

Balkans-haaran olemassaolo sulkee kokonaan pois mahdollisuuden olettaa N-O -jakautuminen tapahtuneeksi itäisessä Aasiassa. Tässä realistinen näkemys:

3KBC = 3000 BC (eKr.) 20KBC tarkoittaa N-linjan irtautumista NO:sta. Seuraavassa graaffissa eräiden kansallisuuksien geneettisiä etäisyyksiä toisistaan:

Kaavio näyttää eräiden kansallisuuksien geneettisen profiilin, suhteessa muihin eurooppalaisiin. Tässä tarkastelussa suomalaiset sijoittuvat eurooppalaisten keskiryhmään.

Meitä kiinnostaa eniten Finns, Mordovians, Russians, -suomalaiset. mordvalaiset ja venäläiset. Olemme kaikki lähimpiä Ancient North Eeurasians:lle, so. jääkauden aikaisille eurooppalaisille, mukaanlukien Siperian eurooppalaisperäiset asukkaat tuolla ajalla.

N-YDNA:n sukupuu on tieteellistä dataa, samoin viimeisin grafiikka: Geenivertailu kansojen kesken. Voinemme siis jättää puheenaiheen, ovatko suomalaiset ”itäisiä” vai läntisiä”: Meillä, ja geenisukulaisillamme mordvalaisilla ja venäläisillä, on säilynyt paremmin Euroopan alku-asutuksen genomi, kuin muilla. Siksi olemme ”erilaisempia” kuin muut eurooppalaiset. Bai tö vei, onhan Venäjä Euroopassa? Ainakin viimeksi oli, kun katsoin.

Palaamme alussa esiteltyyn grafiikkaan:

Numeroimme joitain kohtia:

  1. NO-haploryhmän esiintyminen Kiinassa, ja jakautuminen siellä N:ksi ja O:ksi, on virheellinen päätelmä: N:n sukupuun tarkentuminen ja 23 000 vuotta vanhan NO:n löytyminen Siperian-Altain -seudulta kumoaa po. käsityksen.
  2. NO ja N -linjojen mukana ei ole kulkeutunut mitään ”itäistä” geenikomponenttia. Tuollaista komponenttia ei ole lainkaan olemassa. Yksittäisten geenitekijöiden itäisyyttä ja läntisyyttä voidaan tarkastella niiden esiintymistiheyden gradienttina: Jokin geeni esiintyy joko useammin tai harvemmin esm. idästä länteen siirryttäessä, -tai toisinpäin. Ihmiskunnan geenit eivät jakaudu ”itäisiin” tai ”läntisiin”.
  3. Samat sanat, kuin edellä: Kuvion antaman vaikutelman mukaista jakoa ei ole.
  4. Nykyruotsalaisilla voi olla 29% YDNA:sta maanviljelyn mukana Lähi-Idästä Eurooppaan tulleen migraation tuomaa, mutta autosomaalinen genomi on jotain aivan muuta. Sama pätee suomalaisten 60%:iin N1:tä. Suomalaiset eivät ole 29% ”läntistä” ja 60% ”itäistä”.

Kartan migraatioreititkin ovat suoraan jonkun lentoyhtiön esitteestä, jota geneetikko on selannut matkalla konferenssista toiseen.

Suomalaisten väittäminen, erheellisesti kuten olemme haivanneet, #itäisiksi liittyy vanhaan svekomaanien elättelemään arvoasetelmaan, jossa ”itäinen” tarkoittaa alempaa rotua. Käsittelemämme väite, on -paitsi epätosi- myös asenteeltaan rasistinen.

Julkaistu aiemmin: Eurooppalaisuus 30.04.2018.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top