YK:n punavihreän ympäristösadun loppu – Oranssimies oli oikeassa – Suursota uhkaa

Kirjoitan seuraavassa analyysin siitä, miten Kiina on nyt kasvavalla todennäköisyydellä paljastumassa syylliseksi edelleen jatkuvaan koronapandemiaan ja miten tällä on mullistavia vaikutuksia maailmanpolitiikkaan.

USA:n presidentti Donald Trump – Oranssimies – 23.1.2020 TV-haastattelussa kertoi, että pandemia sai alkunsa Wuhanin viruslaboratoriosta. Trump leimattiin salaliittoteoreetikoksi ja foliohatuksi valtamediassa.

Pandemialla on nyt lähes neljä miljoona uhria ympäri maailmaa

Ensin käyn läpi sekä epäsuorat että suorat todisteet siitä, kuinka Wuhanin P4-turvaluokituksen laboratoriossa todennäköisesti geeniteknologisesti muokattu lepakon koronaviruskimeera pääsi karkaamaan laboratiosta joulukuussa 2019.

Sitten käyn läpi YK:n ja sen liittolaisten eli Davosin globalistien ja Paavin ja muiden globaaliin ympäristöagendaan sitoutuneiden toimijoiden kommentteja pandemian ajalta. Näissä kommenteissa on pyritty löytämään tieteen vastaisia ja spekulatiivisia syitä koronapandemille niin ilmastonmuutoksesta kuin uudesta YK:n ympäristösadusta eli luontokadosta.

Tämän jälkeen kerron mediapoliittisen kompleksin, valtamedian sekä tekno-oligarkkien (Facebook, Twitter, Google) halvaannuksentilan, kun ne ovat joutuneet kohtaamaan silmästä silmään sen, että Oranssimies on todennäköisesti ollut oikeassa koronapandemia alkuperästä.

Lopuksi käyn läpi tilannetta, joka on syntynyt Kiinan ekspansiivisesta 2010-luvulla hahmotellusta Silkkitie-politiikasta ja sen pyrkimyksistä liittää kenties sotilaallisesti Taiwan Manner-Kiinan yhteyteen tilanteessa, jossa nyt nopeasti leviää globaalisti varmentuvaa tietoa Kiinan syyllisyydestä koronapandemiaan. Tilanne on erittäin vaarallinen ja mm. Australian ja Kiinan välit ovat sodan partaalla.

Kiina WHO:n kanssa yhteistyöllä on salannut kaiken alusta lähtien – huonolla menestyksellä

Maailman terveysjärjestön (WHO) ensimmäinen ilmoitus uudesta mahdollisesti koronaviruksen aiheuttamasta epätyypillisestä keuhkokuumeesta tehtiin Genevessä 9. tammikuuta 2020. WHO tekee pandemiahälytyksen 31.1.2020. Alkuvaiheessa kiinalaiset yrittivät kiistää, että viruksella olisi kyky levitä ihmisestä ihmiseen ja WHO tuki alussa tätä käsitystä, mutta Taiwanin kautta saatiin nopeasti varmistus sille, että virus voi levitä ihmisestä ihmiseen. Tässä vaiheessa WHO epäili, että viruksella olisi kyky aiheuttaa pandemia.

Kiinan viranomaiset julistavat 23.1.2020 Wuhanin lockdowniin ja estävät kaiken sisäisen lentoliikenteen sieltä muualle Kiinaan samalla sallien vapaasti lentoliikenteen muualle maailmaan. Samana päivänä USA:n presidentti Donald Trump esittää Foxnews’n haastattelussa, että hänellä on tiedustelutietoa, että virus olisi karannt laboratoriosta. Kiina säästyi pitkälti koronapandemian vaikutuksilta.

Helmikuun lopussa WHO päätti ”korjata” erheensä ja sen Wuhanin missio helmikuun lopussa 2020 kertoo valheen, että SARS-Cov-2 viruksen tappavuus olisi jopa yhtä suuri kuin Espanjan taudin. Maailma menee paniikkiin. Myöhemmin keväällä lasken Espanjan massiivisen väestöserologian pohjalta ja osoitin WHO:n virhepäättelyn laskennallisesti. WHO:n apulaispääjohtaja kanadalainen Kiina-mielinen lääkäri Bruce Aylward oli virheen isä. Hän oli kurssikaverini 1991-2 lukuvuonna Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’ssä. Myönnän aliarvioineeni Covid-19 pandemian kyvyn tartuttaa hyvin suuria osuuksia eri ihmispopulaatioista ja siten sen keston ja uhrien lopullisen lukumäärän.

Oranssimies varoitti TV-haastattelussa 23.1.2020 viruksen karanneen laboratoriosta Wuhanissa

Kun Donald Trump oli 23.1.2020 päästänyt Foxnews’llä ilmoille tiedon, että SARS-Cov-2 olisi karannut Wuhanista laboratoriosta, alkoi hämärämiesten ja WHO:n vehkeily. Sen keskiössä on Peter Daszak niminen elämistä ihmisiin tarttuvien virusten asiantuntija, jolla on eläintieteen perusopinnot. Hän johtaa edelleen newyorkilaista Eco Health Alliance nimistä luonnonsuojelujärjestöä. Järjestön rooli on salatun vyyhdin keskiössä. ja Daszak on nyt kerrottavan tarinan eräs pääkonnista.

Trumpin 23.1.2020 haastattelusta hermostuneena Peter Daszak organisoi 27 tiedemiehen avoimen kirjeen maailmalle, joka julkaistiin arvovaltaisessa The Lancet-lehdessä helmikuussa 2020. Siinä allekirjoittajat leimasivat kaikki ne, jotka uskoivat laboratorioteoriaan, salaliittoteoreetikoiksi. Punavihreä mediapoliittinen kompleksi naureskeli sitten avoimesti Trumpille koko vuoden 2020 ajan ja teknojätit – erityisesti Facebook ja Twitter -kieltävät   pienten ”faktan”-tarkastajien avustuksella levittämästä alustoillaan ajatusta, että SARS-Cov-2 olisi peräisin Wuhanin korkeimman turvaluokituksen P4-laboratoriosta. Pitkin vuotta 2020 Donald Trumpista tehtiin pelle, joka oli saatava hintaan mihin hyvänsä pois presidentin virasta.

The Taiwan News paljastaa pääkonnan eli Ekoterveysallianssin Peter Daszakin 2021 tammikuussa

Kaikki muuttuu, kun The Taiwan News lehti julkaisee vuoden 2021 alussa ”Virology Today’n” video podcastin, jonka kuka tahansa voi kuunnella. Podcast oli filmattu kolme viikkoa ennen pandemian alkua joulukuun alussa 2019. Tässä haastattelussa Peter Dazzak kertoo mm., että koronavirukset voivat päästä solujen sisään laboratorio-olosuhteissa sekä in-vitro ihmissoluviljelmissä ja että ihmismäiseksi tehtyjä hiiriä voidaan infektoida näillä viruksilla.

Hän myös kertoo videolla, että koronavirusinfektiot eivät ole lääkkeillä hoidettavia ja että monoklonaaliset vasta-ainehoidot ovat hyödyttömiä koronavirusinfektioita vastaan. Ironisesti hän sanoi heidän tutkimuslinjansa pyrkineen selvittämään sellaista tapahtumasarjaa, joka voi aiheuttaa pandemian.

The Australian paljasti 7.6.2021 Kiinan johtavan tiedemiehen hakeneen koronavirusrokotteelle patenttia vain viisi viikkoa pandemian käynnistymisen jälkeen helmikuussa 2020.

Kun haastattelija kysyy Daszakilta koronarokotteesta, Daszak epäsuorasti 29,54 kohdalla antaa ymmärtää, että hänen Wuhanin laboratoriossa edistämä potentiaalisesti vaarallinen Gain of Function -tutkimuslinja tähtää koronarokotteeseen. Nyt kesäkuun alussa 2021 The Australian paljastaa, että Yusen Zhou niminen Kiinan tunnetuin tiedemies olisi vain viisi viikkoa pandemian alusta alkaen hakenut patenttia koronavirusrokotteelle. Kyseinen tiedemies kuoli epäselvissä olosuhteissa ja hänen kuolemastaan Kiinassa kertoi suuremmalle yleisölle vain yksi tiedotusväline.

Peter Daszakin toteaa haastattelussa, että ”koronavirusta voidaan hyvin helposti laboratorio-olosuhteissa manipuloida” ja että nyt jo jokaisen maapallon asukkaan tajuntaan iskostetun ”piikkiproteiinin olevan koronaviruksen zoonoottisen riskin määräävä tekijä”. Daszak kertoo tehneensä yhteistyötä Ralph Baric nimisen Pohjois-Karoliinan osavaltion yliopiston tutkijan kanssa edistääkseen tutkimuslinjaa, jossa tutkitaan rakennettavan kimeerakoronavirusta laboratoriossa ja hän kertoo videolla, kuinka ”piikkiproteiinin määräävä koronaviruksen DNA-pätkä voidaan siirtää toiseen viruksen selkärankaan” ja ”totesi tekevänsä sen suuntaista tutkimusta”.

Hän antoi ymmärtää haastattelussa, että kimeeran rakentamisen taustalla on pyrkimys luoda koronarokote käytännössä kaikkia mahdollisesti lepakoista ihmisiin tarttuviin koronaviruksiin.

Wuhanin laboratoriossa pyrittiin luomaan koronaviruskimeera rokotteen kehittämiseksi kaikkia koronaviruksia vastaan?

Daszakin haastattelun vastauksista ilmenee, että Gain of Function tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kimeeravirusten avulla rokotus, jota tutkittiin ihmismäistetyillä hiirillä, joiden solupinnan ACE2-reseptori oli peräisin ihmisen DNA:sta. Koronaviruksen piikkiproteiini tarttuu ACE2-reseptoriin ennen tunkeutumista solun sisään.

Neljä vuotta aikaisemmin esitelmässään ”Arvio koronavirusten aiheuttamasta uhasta” Daszak totesi esityksen lopussa, että kokeet ihmismäistetyillä hiirillä ovat ovat kaikkein vaarallisimpia. Esitelmänsä lopussa hän kirjaa tiiviin yhteistyön Wuhanin Viruslaboratorion kanssa. Sekä USA:n koronatsaari Anthony Fauci, joka johtaa Kansallisten Terveysinstituuttien Allergia- ja hengitystieinstituuttia että USA:n puolustusministeriö on lahjoittanut kymmeniä miljoonia dollareita Peter Daszakin johtamalle Eco Health Alliance’lle.

Ekoterveysallianssin Daszak kielsi Wuhanin laboratoriossa kasvatetun lepakoita – lopulliset todisteet päinvastaisesta julkisuuteen 7.6.2021

Peter Daszak on julkisesti kieltänyt, että Wuhanin P4-laboratoriossa säilytettäisiin eläviä lepakoita, koska se olisi Eco Health Alliancen luonnonsuojeluetiikan ja arvojen vastaista ja että koronavirusnäytteet on otettu luonnossa, jossa lepakot olisi näytteenoton jälkeen päästetty vapaaksi. Helmikuussa 2021 juuri ennen WHO:n ”riippumattoman” asiantuntijaryhmän arviota pandemian alkuperästä Daily Mail lehti uutisen, jonka mukaan Wuhanin P4-laboratoriolla olisi kaksi patenttia, joissa kuvataan teknologia lepakoiden kasvattamista laboratorio-olosuhteissa.

Kesäkuun alussa 2021 Australian Sky News julkaisee suoria todisteita, että Whuanin P4-laboratoriossa kasvatettiin lisääntymistarkoituksessa lepakoita. Kyseisen uutisen videopätkät olivat osa Kiinan hallituksen vuonna 2017 tekemää Wuhanin laboratoriota esittelevää propaganda videota. Siinä kuvattiin lepakoita häkeissä sekä laboratorion turvallisuutta valvovaa tilannehuonetta. Videolla viitattiin tässä kohdin sattuneisiin onnettomuuksiin.

Epäsuoraa todistusaineistoa Kiinan syyllisyydestä pandemiaan on tullut liukuhihnalta

Epäsuoraa todistusta laboratorio-onnettomuudesta ja siihen liittyvästä kiinalaisten viranomaisten peittelystä on nyt vaikka kuinka paljon. Tähän kuuluu mm. 300 Wuhanin laboratorion tutkimusraportin ja koronavirusnäyterekistereiden (15 000 näytettä) poistaminen verkkosivuilta. Nyt myös tiedetään kolmen laboratoriotyöntekijän sairastuneen outoon tautiin joulukuussa 2019. Juuri nyt jopa Trumpia ykkösvihannut punavihreän edistymön lehti The New York Times nostaa esille em. Pohjois-Karoliinan osavaltioyliopiston kimeera- tai ”Gain of Function” tutkimuslinjan vaarat.

USA:n koronatsaari Anthony Fauci on ollut Kentuckyn senaattorin Rand Paulin hiillostettavana. Toistaiseksi Fauci on selvinnyt joten kuten edesottamuksistaan, vaikka on joutunut myöntämään rahoittaneensa Wuhanin P4-laboratoriossa tehtyjä tutkimuksia. Hän on kategorisesti kieltänyt senaatin kuulemisissa, että NIH:n eli hänen myöntämillä miljoonilla olisi edistetty Wuhanissa Gain of Function tutkimusta. Fauci on kuitenkin joutunut myöntämään, että ”strategisista” syistä lepakoiden koronavirustutkimusta siirrettiin tietoisesti Wuhanin laboratorioon pois USA:sta, mutta ei voinut kieltää John Neely Kennedyn grillatessa häntä senaatissa, että NIH:n antamilla rahoilla on voitu tehdä Gain of Function tutkimusta.

Ekoterveysallianssin Peter Daszak ”tutki” WHO:n piikkiin Wuhanin laboratorion osuutta pandemian syntyyn esteellisyydestään huolimatta

Palataan kuitenkin pääkonnaan eli Peter Daszakiin. Hän oli USA:n ainoa edustaja WHO:n tehdessä ”riippumattoman” tutkimuksensa SARS-CoV-2 viruksen alkuperästä. Se julkaistiin 30.3.2021. Siinä kiistettiin mahdollisuus, että virus olisi karannut Wuhanin P4-laboratoriosta. Raportista käydyissä keskustelussa WHO:n hallintoneuvostossa alkoi jo EU:n rivit rakoilemaan ja osa EU:n jäsenmaista oli lähtenyt mukaan Bidenin hallinnon Kiinan vastaiseen kampanjaan, jolla oli tarkoitus eristää Kiinaa. Pitkin viime vuotta monet tiedemiehet ovat olleet tyrmistyneitä WHO:n tutkimusryhmän jäsenten – erityisesti Peter Daszakin – esteellisyyksistä ja siitä, että WHO tutkimusryhmä ei edes pyrkinyt selvittämään asiaa pohjamutia myöden.

Kiina on virallisesti sanoutunut irti aiemmasta kannastaan, että ensimmäiset virustartunnat olisi saatu Wuhanissa sijaitsevasta torilla myydystä maahan tuodusta pakastetusta kalasta, mutta ymmärrettävästi Kiina pitää edelleen kiinni siitä, että se ei ole syypää pandemiaan ymmärrettävistä syistä. Silmukka on nyt kuitenkin todella kiristymässä, mihin viittaa tuo edellä mainitsemani The New York Timesin artikkeli Gain of Function tutkimukseen liittyvästä onnettomuusriskistä. Siinä myös enteilevästi osoitellaan Anthony Faucia. Kirsikkana kakun päällä on Valkoisen Talon 26.5.2021 tekemä ilmoitus, että se haluaa päästä selvyyteen todenteolla viruksen alkuperästä.

YK, Davosin jengi, EkoPaavi Fransiskus ja muut globalistit yrittivät hyödyntää koronapandemiaa – edessä punavihreän globaalimaailmankuvan romahdus

Punavihreä mediapoliittinen kompleksi, YK ja sen Davosin oligarkkiliittolaiset sekä EkoPaavi Fransiskus ja monet pienemmät globaalitoimijat ja -ekointoilijat ovat koko puolentoista vuoden ajan hyödyntäneet koronapandemiaa antaakseen voimaa YK:n valheellisille ekokertomuksille ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta. Jos jonkinlaiset onnenonkijat ovat leimanneet ilmastonmuutoksen ja lajikadon olevan pandemian syynä. Jopa Suomen Ilmatieteen laitos yritti hiljan sälyttää institutionaalisessa vaikuttamisessa koronapandemiaa ilmastonmuutoksen aiheuttamaksi. Otetaan esimerkkejä Rupert Darwallin hiljattain Real Clear Energyssä julkaistusta artikkelista, johon on koottu eri toimijoiden julkisia kommentteja koronapandemiaan, ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyen. Siinä esitetyn lausunto-/arviokavalkaadin perusteella ei voida mitenkään yliarvioida sitä globaalia poliittista järistystä, joka seuraa siitä, että USA:n presidentti Donald Trump oli oikeassa 23.1.2020 kertoessaan TV-haastattelussa tiedustelutietoon nojaten, että SARS-CoV-2 karkasi Wuhanin P4 laboratoriosta aiheuttaen jo lähes neljä miljoonaa kuolemaa.

Otetaan nyt tarkasteluun kavalkaadi näitä lausuntoja Rupert Darwallin artikkelista. WHO:n Kiina mielinen pääjohtaja Tedros Ghebreyesus vuosi sitten:

 • “Pandemia on muistutus siitä, että ihmisillä ja planeetalla on intiimi suhde.”

Rupert Darwall: ”Sitten meillä on Beijingin hyödyllisiä idiootteja lainatakseni Leniniä.” Eräässä huippukokouksessa viime tammikuussa pääministeri Boris Johnson kertoi maailman johtajille:

 • ”Koronaviruspanedemia on osoitus ihmisen ja luonnon välisestä epäbalanssisesta suhteesta.”

Prinssi Charles kiteytti TV-haastattelussa:

 • ”Meillä on ollut näitä katastrofeja kuten SARS ja Ebola ja luoja tietää mitä muita ja kaikilla näillä on yhteys luontokatoon”.

USA:n entinen ulkoministeri ja nykyinen Bidenin hallituksen ilmastolähettiläs John Kerry:

 • ”Kyllä, ilmastonmuutos moninkertaistaa pandemian ja zoonoottisten tautien uhkaa.”

Sitä mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Myös Suomessa kuultu päättäjiltä lausuntoja, joiden mukaan koronapandemia johtuu ilmastonmuutoksesta ja kuten edellä olen todennut mm. Ilmatieteen laitos on institutionaalisesti yrittänyt väittää ilmastonmuutoksen olleen syypää koronapandemiaan.

Punavihreän mediapoliittisen kompleksin paniikki

Tämä kaikki mitä edellä olen teille kirjoittanut on vuotanut leimattujen muistioiden muodossa läntisen maailman johtajille viimeisten parin kuukauden aikana, myös hyvin luultavasti Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle tämän viitatessa hiljattain ”Kiinan varjoon”. Näiden muistioiden päätelmien vaikutus näkyi erityisesti hiljan pidetyssä G7-kokouksen yhteydessä annetuissa lausunnoissa. Euroopan Unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen antoi lausunnon, jossa hän Bidenin hallinnon tapaan vaati täyttä selvyyttä koronapandemian alkuperään. NATO:n pääsihteeri Jens Stoltenberg otti hyvin jyrkin sanankääntein kantaa Kiinaa vastaan käytännössä paikaten näin Donald Trumpia.

Mediapoliittisen kompleksin hätää ja paniikkia osoittaa se, että esimerkiksi Suomessa en ole huomannut sen enempää Yle:n kuin Helsingin Sanomienkaan uutisoineen Ursula von der Leyenin em. lausuntoa, jonka uutistoimisto Reuters jakoi maailman medioille. Stoltenbergin lausunnon sentään Yle:n TV-uutiset uutisoi päälähetyksessään, mutta siinä asia oli epäsuorasti verhottu kritiikkiin, jossa Stoltenberg varoitti, että Kiina Silkkitiepolitiikan avulla infiltroi poliittisesti infrastruktuuriprojektiensa avulla maita ympäri maailmaa.

Suomen ns. Vastuulliselle medialla on nyt todellinen tenkkapoo ja vaikea tilanne. Kritiikitön Trumpin parjaus vuosien ajan tekee nyt vastuullisen viestinnän hyvin hankalaksi sille. Uskoisin, että V-media Suomessa haluaisi antaa asian tilasta tietoa suomalaisille teelusikalla, mutta tiedon levitessä tätä vauhtia maailmalla, se tulee olemaan hyvin vaikeaa.

Edellä mainitsemani The New York Timesin artikkelin verkko-osoiteen loppuosa on paljon puhuva: ”covid-lab-leak-wuhan.html”. Siinä selvästi valmistellaan suurta yleisöä ottamaan hätkähdyttävää tietoa. NYT:n artikkelissa mm. viitataan em. Ralph Barichin kuuluisan Gain of Function tutkimuksen pohdintaosan varoitukseen:

”Potentiaalia estää epidemioita tutkimuksella täytyy tarkastella sitä vastaan, luodaanko tutkimuksella vielä vaarallisempia taudinaiheuttajia.”

Suuret teknojätit Facebook, Twitter ja Google typerine faktantarkastajineen pyrkivät sensuroimaan pitkälle vuoteen 2021 asti kaikki tiedot Kiinan syyllisyydestä koronapandemiaan. Ne ovat nyt virallisesti kääntäneet kelkkansa asiassa.

Turvallisuuspoliittinen tilanne kärjistynyt äärimmilleen Kiinan lähialueilla

Viime vuosina on ollut tuskallista katsella Yle:n A-studion turvallisuuspoliittisia keskusteluja, missä luonnontieteitä ymmärtämättömät teijatiilikaiset, mikaaaltoilat ja charlysaloniuspasternackit eri tulokulmista keskustelevat rikkiviisaasti ilmastonmuutoksesta ja pandemiasta ja siitä miten em. ilmiöt liittyvät kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan. Nyt uutena tulokkaana globaalipoliitikkojen ja kommentaattoreiden hokemavalikoimaan ja YK.n ympäristösatukokoelmaan on otettu luontokato.

Globaalikommentoijat ovat nyt ymmällään. Kiinanhan piti olla punavihreiden rakastama Pariisin sopimuksen puolesta kamppaileva ilmastohyvis. Se, että Kiina rakentaa satamäärin niin kotimaassa kuin kehitysmaissakin kivihiilivoimaa ei ole haitannut pitämästä Kiinaa hyviksenä, koska se on luvannut vähentää päästöjä, -sitten joskus. Miten nyt pitää asemoitua, kun Kiinan vastuuton käytös on laajalti paljastumassa ja nopeasti? Mitä ihmettä, Oranssimiehen piti olla paha eikä hyvä. Tämän täytyy olla monille nyt todella tuskallista. Miten tämä voidaan nyt kertoa ihmisille? Siinä sitä pulmaa monille toimittajille ja kommentaattoreille riittää.

Punavihreän mediapoliittisen kompleksin hädän voi myös aistia siitä, että Yle ja HS ovat pääosin hiljaa äärimmilleen kiristyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta Kiinan lähialueilla. Tuskin monikaan suomalainen tietää, että Australian ja Kiinan välit ovat katkenneet todistusaineiston Kiinan syyllisyydestä koronapandemiaan alati lisäännyttyä. The Australian lehti uutisoi Australian pääministerin kuusi päivää sitten antaman lausunnon, jossa Australia tekee nyt työtä hartiavoimin välttääkseen sodan Kiinan kanssa. Pentagon on enemmän kuin varpaillaan siitä, hyökkääkö Kiina nyt Taiwaniin ja mitä sitten? Kiina teki hiljan suurella lentokonemuodostelmalla uhkaavan lähestymisen Taiwania kohti.

Mitä tekee Yhdysvallat, jos Kiina hyökkää? Miten Kiinan kiihtyvä eristäminen tiedon nopeasti levitessä pandemian alkuperästä vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan? Maailma pidättää hengitystään… Oma veikkaukseni on, että vähin äänin nyt jalkapallon EM-turnauksessa näkyvät kiinalaisen nuorten suositun applikaation Tik Tokin tapaiset mainokset häviävät aika nopeasti TV-ruuduista. Kiina maksaa suuren hinnan tekosistaan seuraavien vuosikymmenien aikana.

Mikko Paunio 22.06. 2021

Viitteet:

4 Comments

 1. Joku
  22.6.2021 18:44

  Tämä on ollut vaihtoehtomediassa esillä pitkään. Nyt esitetään niitä samoja syytöksiä joita esitettiin mm. ZeroHedgessä viime syksynä. Esimerkiksi DailyMailin uutinen on melkein suora kopio ZeroHedgen uutisesta. Se mikä yllä olevasta jutusta jäi pois oli huhut korkean tason Kiinalaisesta loikkarista joka antoi teratavuittain Koronan alkuperään liittyvää tietoa Jenkeille. Tämä ei ole vielä saavuttanut tarpeeksi ”valtamedialaisia” lähteitä joten se varmaan kannattaa jättää pois.

  Mutta lainatakseni yhtä kommentoijaa ZeroHedgess: Miksi nyt? Kuka hyötyy? Kuten yllä sanoin, tämä on ollut tiedossa jo viime syksynä. Miksi perinteinen valtamedia poimii asian nyt? Valmistautuuko liberaalieliitti sotaan tai kylmään sotaan ja kansa tarvitsee mielipiteen muokkausta? Onko Jenkkein vaalien auditointi menossa siihen suuntaa tai markkinatalaous kuilun partaalla jotta tarvitaan harhautusta?

  Noh ehkä liikaa tinahattua. Mutta nykymaailma on ihmeellinen.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   22.6.2021 21:01

   Extra on uutisoinut ainakin kahdesta kiinalaisesta korona-dissidentistä.

   Vastaa
 2. Pekka Kemppainen
  23.6.2021 07:13

  New York Post : Who is Peter Daszak, the nonprofit exec who sent taxpayer money to Wuhan lab?
  By Bruce GoldingJune 4, 2021 | 2:30pm | Updated https://nypost.com/2021/06/04/who-is-peter-daszak-exec-who-sent-taxpayer-money-to-wuhan-lab/

  Vastaa
 3. Intia haastoi WHO:n oikeuteen
  23.6.2021 11:20

  30 vuotta tuvallisesti loislääkkeenä käytetyn Ivermectin lääkkeen salailusta – tehoaa myös tartuntoihin.
  https://prepareforchange.net/2021/06/15/india-serves-legal-notice-to-who-chief-scientist-for-suppressing-data-on-ivermectin-to-treat-covid-19/

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top